Politikk

EL og IT Forbundet støtter de streikende vekterne

– Samfunnet forventer at vekterne skal passe på og trygge våre arbeidsplasser, offentlige rom og infrastrukturer. Nå er det på tide at samfunnet trygger vekternes hverdag, sier Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet. Vekterne har gått ut i streik etter at det ble brudd i meklingen. Partene ble enige om rammen, men […]

Bussjåførene har vår fulle støtte!

Foto: John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet. – Nok applaus, nå må de faktisk få en anstendig lønn for jobben de gjør, sier Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet. – Bussjåførene har hengt etter i lønnsutviklingen over lang tid. Når arbeidsgiversiden ikke ønsker å gjøre noe med det er det helt naturlig at de går ut […]

– Det er samfunnsmessig smart

Oppgraderte vannkraftverk gir muligheter for klimakutt, ny industri og sysselsetting. Det var budskapet da EL og IT møtte statsministeren om skatteregimet på vannkraft fredag. Fordi selskapene som eier og driver vannkraftverkene utnytter en naturressurs må de betale grunnrenteskatt. Denne skatten skal egentlig forhindre at selskapene tar ut en for stor profitt fra utnyttelse av ressursen. […]

Vannkraftskatt: Duket for viktig gjennomslag

I innstillingen fra finanskomiteen til revidert nasjonalbudsjett, som ble offentliggjort i går, ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MdG regjeringen om å komme til Stortinget med forslag til hvordan grunnrentebeskatningen av vannkraften kan endres. Partiene viser samtidig til at FrP la fram et forslag i Stortinget i forrige uke om å endre grunnrenta. – Det ligger […]

Regjeringen har glemt småbedriftene i det grønne skiftet!

Småbedrifter som arbeider med varmepumper, solenergianlegg og energieffektivisering, er glemt av regjeringen i Grønn tiltakspakke. Vi ber Stortinget sikre at Enovas støtteordninger for slike viktige miljøtiltak styrkes. Ladetilskudd til borettslag og sameier må også få egen ordning i Enova.Arbeidsplasser over hele landetLær av EUKlimakrise og naturkriseLadeanlegg i borettslag og sameierEnova må prioritere energieffektiviseringSatsing på ny […]

Krisepakkene må gi klimajobber nå!

I oppropet står det følgende:   Vi har en global klimakrise og en rekordhøy arbeidsledighet i Norge. Vi har økonomi og vi har tilgang på fornybare ressurser som gjør det mulig å løse begge deler. Det fins knapt et land i verden som har bedre forutsetninger enn oss for å finansiere og planlegge konkrete prosjekter som […]

Eneste konkrete i tiltakspakken var sluttsummen – 923,5 millioner

Tiltakene som ble presentert av regjeringen er:  Utdanningsløftet 2020  300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring kan fullføre. Det gir anslagsvis 5 000 personer muligheten til å fullføre i høst.  350 millioner kroner til tiltak for lærlinger. Det omfatter 175 millioner kroner som fylkeskommunene kan bruke til å rekruttere […]

Regjeringas grønne tiltakspakke: – Griper ikke muligheten til å restarte økonomien i grønn retning

Forskning og utvikling av klimateknologi er noe av det regjeringa foreslår å satse på når veien ut av COVID-19 nå legges. – Bra og viktig, men vi trenger mer penger og prosjekter som gir grønne arbeidsplasser nå, mener leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen. Den grønne tiltakspakken som regjeringa presenterte i dag […]

Krever kraftfulle tiltak for leverandørindustrien

Foto: Stortinget Redningspakken for petroleumsnæringen er under behandling i Stortinget. EL og IT forbundet mener tiltakene må ha nok kraft i seg til at arbeidsplassene i leverandørindustrien opprettholdes. — Petroleumsnæringen og tilhørende leverandørindustri står for, og har stått for, mye av verdiskapningen i Norge siden 1970-tallet. I dagens situasjon med COVID-19 og lave oljepriser, rammes de […]

Kraftkommunene får beholde sine inntekter – nå må regjeringen stimulere til oppgradering av vannkraften

Regjeringen skrinlegger Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen. Det skjer etter innspill fra blant andre EL og IT Forbundet, kommunene og kraftnæringen. Dermed får norske kraftkommuner beholde inntektene sine. Utvalget foreslo å omfordele 4 mrd fra kommuner og fylkeskommuner til staten, ifølge beregninger fra Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Det må gjøres noe med vannkraftbeskatningen EL og […]

EL og IT Forbundet ber regjeringen vekte klima tyngre i offentlig innkjøp

Regjeringen skal lage en handlingsplan for å gjøre offentlige innkjøp av varer og tjenester grønnere og mer innovative. EL og IT Forbundet foreslår at kravet til miljøvekting i offentlige anskaffelser heves fra 30 til 50 prosent. I tillegg vil vi at det skal stilles krav til utslippsfrie anleggsplasser og nullutslippskjøretøy når det offentlige fornyer egen bilpark. […]

Slik vil EL og IT Forbundet sikre likere nettleie

Regjeringen ønsker å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. NVE-myndigheten RME kom nylig med forslag til hvordan dette kan gjøres, og foreslår et tilskudd til de nettkundene som betaler mest. I dag er det flere tusen kroner i forskjeller på hva folk må betale i nettleie, og paradoksalt nok […]