– Det er samfunnsmessig smart

Publisert: 21.08.20

Oppgraderte vannkraftverk gir muligheter for klimakutt, ny industri og sysselsetting. Det var budskapet da EL og IT møtte statsministeren om skatteregimet på vannkraft fredag.

Fordi selskapene som eier og driver vannkraftverkene utnytter en naturressurs må de betale grunnrenteskatt. Denne skatten skal egentlig forhindre at selskapene tar ut en for stor profitt fra utnyttelse av ressursen. Slik skatten fungerer i dag fjernes lønnsomheten i å gjøre nødvendige investeringer i vannkraftverkene.

Før sommeren ba et flertall på Stortinget regjeringa om å se på hvordan grunnrenta kan endres for å få mer fornybar kraft ut av vannkraftverkene. Fredag diskuterte en delegasjon bestående av NHO, LO, Energi Norge, BKK og EL og IT Forbundet spørsmålet med statsminister Erna Solberg.

– Det er kanskje ikke det mest vanlige at vi kommer fra Youngstorget for å be om det som kan oppfattes som skatteletter når vi møter regjeringen. Men denne saken har vi faktisk jobbet med i flere år og det er fordi vi er overbevist om at dette er samfunnsmessig smart å gjøre. Utløser vi disse investeringer vil det samlet sett bidra til økte inntekter for det offentlige, både gjennom skatt og eierinntekter, da de aller fleste av disse anleggene er offentlig eid, sa leder i EL og IT Forbundet Jan Olav Andersen.

I møtet redegjorde Andersen for de viktigste årsakene til at EL og IT har vært engasjert i denne saken.

  • Norge trenger mye fornybar kraft for å kunne gjøre en så omfattende elektrifisering av samfunnet som kreves for å nå målene om klimakutt.
  • Tilgangen på nok fornybar kraft er viktig for norsk industris konkurranseevne og som grunnlag for ny næringsvirksomhet.
  • Sysselsettingsmulighetene en oppgradering av vannverkene gir.

– Den umiddelbare og lokale virkningen for sysselsetting er betydelig. Vi skal i gang igjen etter den nedkjølingen Covid 19 har vært og her har vi noen lavthengende frukter. Oppgradering av kraftverk gir arbeid til lokale entrepenører rundt omkring i tilnærmet hele landet, Andersen.

Forbundslederen viste til vannkraftverket Embretsfoss 4 i Viken som ble åpnet i 2013. Med bruk av moderne teknologi i det nye kraftverket klarte man å øke produksjonen av fornybar kraft fra Drammenselva med 65 prosent. Bygging av det nye kraftverket gav i tillegg 300 nye årsverk.

Statsminister Solberg ville ikke gi noen lovnader i møtet, men dersom regjeringen velger å kraftnæringa i møte er høstens statsbudsjett et naturlig sted å gjøre det.  

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.