Vannkraftskatt: Duket for viktig gjennomslag

Publisert: 19.06.20

I innstillingen fra finanskomiteen til revidert nasjonalbudsjett, som ble offentliggjort i går, ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MdG regjeringen om å komme til Stortinget med forslag til hvordan grunnrentebeskatningen av vannkraften kan endres. Partiene viser samtidig til at FrP la fram et forslag i Stortinget i forrige uke om å endre grunnrenta.

– Det ligger nå til rette for gjennomslag i en sak vi har jobbet mye med. Vannkraftverkene er overmodne for oppgraderingen, og innretningen på grunnrenta forhindrer i dag at disse investeringene blir gjort. Dette er viktig når vi vet at vannkraften er en avgjørende forutsetning for elektrifiseringen av samfunnet, nye arbeidsplasser og kutt i klimagassutslipp, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Kan utløse milliardinvesteringer

Fordi selskapene som eier og driver vannkraftverkene utnytter en naturressurs må de betale grunnrenteskatt. Denne skatten skal forhindre at selskapene tar ut en for stor profitt fra utnyttelse av ressursen. Sammen med kraftbransjen har EL og IT ved mange anledninger pekt på at måten skatten fungerer i dag, så forsvinner lønnsomheten i å gjøre nødvendige investeringer i vannkraftverkene.

– Det er bra at vi nå har et flertall på Stortinget for å gjøre skattemessige endringene som kreves for å få til nødvendige oppgraderinger av vannkraften, og vi forventer at flertallspartiene nå blir enige om hvordan dette best kan løses, sier forbundslederen. 

Ifølge Energi Norge vil en omlegging av skattesystemet for vannkraft kunne utløse investeringer for over 20 milliarder kroner i eksisterende vannkraftverk og sysselsette 12 000 årsverk i byggefasen.

– Dette vil også kunne bety arbeid for mange av våre medlemmer, noe som er særlig positivt med tanke på dagens arbeidsmarked, avslutter Andersen.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.