Lar en viktig mulighet glippe

Publisert: 06.10.22
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder finanstalen for Stortinget. Foto: Peter Mydske/Stortinget

– Energieffektivisering er konfliktfri måte å styrke kraftbalansen på. Med dagens kraftpriser er det klare fordeler for både den enkelte og samfunnet å legge til rette for å bruke krafta smartere. Vi hadde dessverre forventet mer på ENØK enn dette. Følelsen er at regjeringa lar en viktig mulighet glippe her, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Regjeringa forslår 480 millioner til Husbanken til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, sykehjem og omsorgsboliger i tillegg til studentboliger. Til energitiltak i husholdninger stilles det 1,1 mrd til disposisjon gjennom en rettighetsbasert ordning over tre år. I tillegg skal det gis bedre informasjon om strømsparing og energieffektivisering, statens bygg skal spare strøm og det gis en midlertidig energitilskuddsordning til næringslivet.

Les mer: Styrker innsatsen for økt energieffektivisering – Mer om forslagene til ENØK-løft.

– Når man skal bruke 45 milliarder kroner på direkte strømstøtte så blir det uforståelig at man ikke setter inn sterkere innsats for å permanent redusere folks strømregninger gjennom energieffektivisering. Støtteordningen i Enova er ikke større enn hva strømkundene selv betaler inn i Enova-avgift. Energitiltakene i kommunale boliger er en dråpe i havet i forhold til behovet. Ordningene må skaleres opp for å møte den kritiske situasjonen vi står i nå. Her forventer vi at budsjettpartner SV bidrar til et løft, sier Andersen.

Mer penger til raskere utbygging av fornybar energi og nett

Kapasiteten til saksbehandling og utredninger i bl.a OED og NVE er i dag en terskel mot raskere utbygging av fornybar kraft og nett i Norge. Derfor foreslår regjeringen å styrke kapasiteten med over 100 millioner kroner.

– Manglende saksbehandling- og utredningskapasitet kan ikke være en propp for elektrifiseringen av Norge og det grønne skiftet. Her har regjeringen tatt viktige grep for å komme raskere i gang med havvindsatsingen og få ned saksbehandlingstiden i NVE.

Økt grunnrente og høyprisbidrag fra vind- og vannkraft.

Det er viktig for EL og IT Forbundet at verdiene som skapes i fornybarnæringen kommer fellesskapet til gode. Vi har derfor gitt støtte til økt grunnrenteskatt og høyprisbidrag da forslagene ble lansert, men med forbehold om at innretningen ikke var slik at det stanser helt nødvendige investeringer i vannkraftproduksjon.

Les mer: Grunnrenteskatt på vindkraft er fornuftig

– Forslaget om høyprisbidrag ser ut til å ramme akkurat de investeringene vi trenger mest, nemlig effektoppgraderinger. Skal vi lykkes med det grønne skiftet og få mye mer uregulerbar produksjon via vind- og solkraft er vi helt avhengige av at vannkraften kan levere mye effekt i perioder med vindstille og lite sol. Da trenger vi effektkraftverk som er designet for å produsere kraft i de timene vi trenger det aller mest og prisen er høy. Med dagens ekstrempriser og en presset budsjettsituasjon er det fornuftig at kraftbransjen bidrar mer, men høyprisbidraget må være en midlertidig ordning, som faller bort når kraftsituasjonen normaliserer seg, sier Andersen.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er fornøyde med at regjeringen nå setter gode ambisjoner for norsk havvind.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.