Grunnrenteskatt på vindkraft er fornuftig

Naturbilde– Ekstraordinære verdier som skapes gjennom utnyttelse av våre felles naturressurser må komme hele samfunnet til gode. Dette gjelder allerede for både vannkraft og petroleum og bør også gjelder for vindkraften, sier forbundsleder i EL og IT, Jan Olav Andersen.

Ifølge regjeringen vil grunnrenten (40%) på landbasert vindkraft gi en skatteinntekt på 2,5 mrd. kroner. Halvparten av dette vil tilfalle kommuner og fylkeskommuner.

EL og IT Forbundet har lenge argumentert for at vannkraft og vindkraft må sidestilles, både når det kommer til skatt og eierskap.

– Grunnrente på vindkraft vil være et godt steg i retning av å sidestille vind og vann. Vi trenger mer fornybar kraft, også fra vind på land, for å få ned kraftprisen, styrke forsyningssikkerheten og gjøre nødvendige klimagasskutt. Da må lokalsamfunn og felleskap sitter igjen med mer enn i dag – og det vil regjeringens forslag bidra til, sier Andersen.

Detaljer om grunnrenteskatt på vindkraft finner du her (regjeringen.no)

Innføring av grunnrenteskatt på vindkraft foreslås som en del av statsbudsjettet for 2023.

Her forslås det også å løfte grunnrenteskatten på vannkraft fra 37 % til 45 %. I tillegg må både vannkraft og vindkraft betale en ekstraskatt på 23 prosent av kraft solgt for en spotpris høyere enn 70 øre/kWh.

– Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa fører til at inntektene til mange kraftprodusenter her til lands er ekstraordinære. For resten av samfunnet har de høye kraftprisene motsatt effekt, økte kostnader. I denne situasjonen mener jeg det er fornuftig å omfordele, slik det nå legges opp til med ekstra skatt på høy kraftpris, sier Andersen.

– EL og IT Forbundet har stått sammen med fornybarbransjen om å få på plass en skatteordning som gir oppgradering av vannkraftverkene våre. For oss er det viktig at endringer i grunnrenteskatt på vannkraft gjøres på en måte som ikke ødelegger for at disse oppgraderingene vil skje.