Foreslår kompetansetiltak for energibransjen


Utvalgets medlemmer fra EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, NITO, Tekna og Samfunnsbedriftene. (Foto: Nicolay Biørn-Lian/Samfunnsbedriftene)Partene i Energiavtale I og II ble i forbindelse med tariffoppgjøret 2021 enige om å etablere et partssammensatt utvalg for å se nærmere på kompetansesituasjonen for energibransjen.– Informasjonsgrunnlaget vi har hentet inn tyder på at utfordringene med å sikre tilstrekkelig kompetanse er økende. Dette er en samfunnskritisk bransje som vi håper får god bruk for denne rapporten, sier Ingrid Myran, som har representert Fagforbundet i utvalget.– Å sikre en samfunnskritisk bransje kan være noe av det viktigste vi gjør akkurat nå, spesielt i disse tider. Vi håper derfor at denne rapporten kan brukes av bransjen på en god måte så vi får sikret bransjens fremtid og sikkerhet, sier EL og IT Forbundets representant, Geir Aasen.Her kan du se webinaret hvor funnene ble presentert og diskutertUnder lanseringa av rapporten ble funn fra Samfunnsbedriftenes årlige arbeidslivsundersøkelse presentert. Det ble også en utredning utvalget bestilte fra Oslo Economics, som har kartlagt status og fremtidsutsikter for kompetansedekning i fire lokale energiselskaper. Begge er en del av grunnlaget for rapporten.Utvalget har kommet frem til fire prioriterte tiltak:• Opprette samarbeidsforum: Samarbeidsforumet skal holde fokus på kompetansearbeidet også etter utvalgets rapport. De skal møtes 2-4 ganger i året, og bidra med råd og veiledning til partene lokalt om hvordan de kan arbeide systematisk med kompetanse.• Videreføre bransjeprogrammet: Utvalget oppfordrer partene til å reoppnevne og videreutvikle bransjeprogrammet for elektro-, automasjon, fornybar- og kraftnæringen. Utvalget har også pekt på dette behovet overfor Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.• Samarbeid mellom bedriftene: Utvalget anbefaler bedrifter å samarbeide om kritisk kompetanse. Utvalget peker på at støttefunksjoner og spesialistkompetanse vil kunne deles eller leveres fra underleverandører.• Samarbeid med utdanningsinstitusjoner: Utvalget oppfordrer bedriftene til å vurdere samarbeid med utdanningsinstitusjoner om etter- og videreutdanning.Utvalget består av medlemmer fra EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, NITO, Tekna og Samfunnsbedriftene.