Strømstøtte til næringslivet: – Regjeringen innfrir på ENØK

Publisert: 16.09.22
EL og IT Forbundet er positive til regjeringens forslag til strømstøtte til næringslivet.
Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem et forslag for strømstøtteordning for næringslivet. Forslaget innebærer en direktestøtte til bedrifter der strøm utgjør en vesentlig andel av kostnadene, med et høyere støttenivå for bedrifter som forplikter seg til å investere i ENØK-tiltak.

– Med de langvarig høye strømprisene var det nødvendig å få plass ei ordning for å hjelpe deler av næringslivet gjennom vinteren. Vi har vært tydelige på at en slik ordning må innebære krav om reduksjon av eget energibruk, og her innfrir regjeringen, sier Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet.

Bedrifter som søker om tilskudd til energitiltak kan få dekket 50% av investeringskostnaden av Enova.

– Norge og Europa opplever høye priser på kraft, fordi tilgangen på kraft er liten. For å komme oss ut av dette må vi enten produsere mer, eller bruke mindre kraft. Vi bør gjøre begge deler. Da er det klokt å koble strømstøtte til bedriftene så tett til energieffektivisering. Bedrifter som skal ha støtte må nå legge til rette for å bruke mindre kraft i framtiden, fortsetter Andersen.

En forutsetning for å motta støtte er at bedriftene ikke kan utbetale utbytte i 2023.

– Det er en vanskelig oppgave å lage ei treffsikker støtteordning til bedriftene når storparten av næringslivet går godt. Å bruke felleskapets penger for å øke utbyttene i disse bedriftene ytterligere så vi eksempler under korona-krisen, og det er ikke god politikk. Det er bra at det er lagt inn sikring mot dette i den ordningen som nå er presentert.

Ordningen skal vare ut 2022. Fra januar 2023 innføres nye skatteregler som skal gjøre det mulig for kraftselskaper å tilby gunstige fastprisavtaler til næringsliv og husholdninger.

Relevante artikler

No results found.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.