Klima/miljø

Lar en viktig mulighet glippe

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Strømstøtte til næringslivet: – Regjeringen innfrir på ENØK

EL og IT Forbundet er positive til regjeringens forslag til strømstøtte til næringslivet.

Regjeringas havvind-satsing: – Et godt steg i riktig retning

EL og IT Forbundet er fornøyde med at regjeringen nå setter gode ambisjoner for norsk havvind.

– Nå er vi nødt til å handle

Ny rapport fra FNs klimapanel: – Sjansene våre til å unngå klimakatastrofe blir mindre for hver rapport. Nå må vi handle!

Naturbilde

27 organisasjoner ber regjeringen prioritere energitiltak i bygg

EL og IT med på ENØK-innspill til statsbudsjettet 2023.

– Vi trenger helhetlige løsninger

Regjeringen har satt ned energikommisjon. Skal blant annet foreslå hvordan stabile og rimelige kraftpriser skal sikres i framtiden.

– Bra og nødvendig å komme i gang

Regjeringen åpner nå for utbygging av havvind i Nordsjøen.

Produksjonsavgift på vindkraftverk – et skritt i riktig retning

Innen 2022 ønsker regjeringen å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk. Det kommer fram i det reviderte nasjonalbudsjettet, som ble lagt fram i dag. EL og IT Forbundet ønsker planene velkommen. – Det er positivt at det jobbes med en endring som vil legge igjen større verdier lokalt fra vindkraftproduksjon på land. Det er mye […]

Regjeringen vil endre vannkraftskatten: – Et skritt i riktig retning

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringa endringer i beskatningen av vannkraften. – Dette er et skritt i retning når det gjelder å endre vannkraftsbeskatningen. Noe som er helt nødvendig for å sikre en mer effektiv utnyttelse av potensialet som ligger i norsk vannkraft,  sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen. EL og […]

En grønn mulighet i krisetider

Tiden er inne for en omfattende grønn omstilling, var budskapet fra EL og IT Forbundets leder, da den nye «Krafttak»-gruppen møtte næringsminister Iselin Nybø og olje- og energiminister Tina Bru. – Vi er med i dette samarbeidet fordi vi erkjenner det skjebnefellesskapet som eksisterer mellom norsk kraftnæring og den kraftkrevende industrien. Vi trenger å skape […]

Broen til framtiden 2020: Klimaløsning nedenfra for klimavalg 2021

Vi har streiket. Vi har brølt. Det ble en grønn bølge i kommunevalget. Over 40 kommuner og fylker har erklært klimakrise. Aldri har klimaendringer blitt prioritert høyere av befolkningen. Hva nå? Hvordan legger vi fundamentet for broen til en grønn, rettferdig omstilling – i og etter Stortingsvalget i 2021? Broen til framtiden 2020 er den første […]

Elektrifisering kan gi over 100 000 nye årsverk

Teknologi til bruk i elektrifisering kan bli en stor eksportindustri og nye arbeidsplasser i Norge. Verden står overfor et stort felles problem i form av menneskeskapt global oppvarming. Det utgjør en stor utfordring, men innebærer også store muligheter. Økt bruk av fornybar energi er en sentral del av løsningen, og Norge har nær 100 prosent […]