Regjeringas havvind-satsing: – Et godt steg i riktig retning–  Utviklingen på havvind skjer i høyt tempo i landene rundt oss, og tiden var i ferd med å løpe fra oss. Derfor er det bra at regjeringen nå setter gode ambisjoner for utvikling av havvind, også på norsk sokkel. Dette er et godt steg i riktig retning, som må følges opp med tiltak som sørger for at ambisjonene blir nådd – og det så raskt som mulig, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Må ivareta bedrifter og arbeidsplasser i Norge


Regjeringen planlegger å bygge ut 30GW havvind i norske havområder innen 2040. Dette tilsvarer om lag 1500 havvind-møller med en årlig produksjon på ca. 120 TWh. Til sammenligning ble det produsert 157 TWh i Norge i 2021.

– En utbygging av denne størrelsen legger til rette for et fortsatt norsk kraftoverskudd som er viktig for forbrukerne og landindustri. Dette vil også bidra til å sikre norsk leverandørindustri forutsigbarhet og aktivitet også forbi oljealderen. Kompetansen og erfaringene i denne industrien er stort norsk fortrinn i utvikling av havvind, spesielt flytende havvind. Når nye områdene på norsk sokkel skal tildeles må dette gjøres på kriterier som ivaretar bedrifter og arbeidsplasser i Norge, sier Andersen.

Tempo


Norsk havvind begrenser seg i dag til utlysningen av områdene på Sørlige Nordsjø og Utsira Nord. Samtidig med disse utlysningene ble NVE gitt i oppdrag og utrede nye områder for havvind i norske områder. Regjeringen varslet i dag at den neste runden med utlysninger vil komme i 2025.

-Statnett forventer at vi styrer mot et kraftunderskudd i Sør-Norge innen 2026 dersom vi ikke får ny kraft inn i systemet. Tempo blir derfor avgjørende for arbeidet som skal gjøres framover. Konsesjonsprosessene til både havvind og kraftnettet må gå raskere enn i dag, og vi trenger ny kraft fra både vann, landvind og sol, sier Andersen.