Regjeringas havvind-satsing: – Et godt steg i riktig retning

Publisert: 11.05.22
EL og IT Forbundet er fornøyde med at regjeringen nå setter gode ambisjoner for norsk havvind.

–  Utviklingen på havvind skjer i høyt tempo i landene rundt oss, og tiden var i ferd med å løpe fra oss. Derfor er det bra at regjeringen nå setter gode ambisjoner for utvikling av havvind, også på norsk sokkel. Dette er et godt steg i riktig retning, som må følges opp med tiltak som sørger for at ambisjonene blir nådd – og det så raskt som mulig, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Må ivareta bedrifter og arbeidsplasser i Norge

Regjeringen planlegger å bygge ut 30GW havvind i norske havområder innen 2040. Dette tilsvarer om lag 1500 havvind-møller med en årlig produksjon på ca. 120 TWh. Til sammenligning ble det produsert 157 TWh i Norge i 2021.

– En utbygging av denne størrelsen legger til rette for et fortsatt norsk kraftoverskudd som er viktig for forbrukerne og landindustri. Dette vil også bidra til å sikre norsk leverandørindustri forutsigbarhet og aktivitet også forbi oljealderen. Kompetansen og erfaringene i denne industrien er stort norsk fortrinn i utvikling av havvind, spesielt flytende havvind. Når nye områdene på norsk sokkel skal tildeles må dette gjøres på kriterier som ivaretar bedrifter og arbeidsplasser i Norge, sier Andersen.

Tempo

Norsk havvind begrenser seg i dag til utlysningen av områdene på Sørlige Nordsjø og Utsira Nord. Samtidig med disse utlysningene ble NVE gitt i oppdrag og utrede nye områder for havvind i norske områder. Regjeringen varslet i dag at den neste runden med utlysninger vil komme i 2025.

-Statnett forventer at vi styrer mot et kraftunderskudd i Sør-Norge innen 2026 dersom vi ikke får ny kraft inn i systemet. Tempo blir derfor avgjørende for arbeidet som skal gjøres framover. Konsesjonsprosessene til både havvind og kraftnettet må gå raskere enn i dag, og vi trenger ny kraft fra både vann, landvind og sol, sier Andersen.

Relevante artikler

No results found.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.