– Vi trenger helhetlige løsningerRegjeringen satte i dag ned den varslede energikommisjonen. Kommisjonen gis et bredt mandat, og skal blant annet vurdere hvordan framtidens kraftbehov skal møtes, hvordan holde kraftprisene i Norge på et lavt og stabilt nivå og hvordan det norske kraftsystemet påvirkes av endringer i kraftmarkedene i Europa.

–  Denne vinteren har for alvor reist spørsmålet om vi har et kraftsystem og en kraftproduksjon i Norge som er tilpasset framtiden. Når landene rundt oss nå beveger seg bort fra stabil og forurensende energi til å bli mer avhengig av grønn og variable energikilder vil det utfordrere vårt eget system på nye måter. I tillegg skal også vi omstille om lag halvparten av vår energibruk vil trenge mer egen kraft. Dette krever helhetlige løsninger som gir de konsekvensene vi ønsker. Det mener jeg denne kommisjonen kan levere på. Vi har dårlig tid, så det er bra at kommisjonen nå er satt ned og kan starte sitt arbeid, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Fem hovedspørsmål


Kommisjonen har 15 medlemmer med ulik bakgrunn, erfaringer og kompetanse. LO-sekretær Are Tomasgård blir LOs representant i kommisjonen. De skal levere sine anbefalinger til regjeringen 15.desember. Mandatet er delt inn i fem hovedpunkter:

  1. hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
  2. perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
  3. potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
  4. perspektiver for forsyningssikkerheten
  5. sentrale interessemotsetninger i energipolitikken


Les hele mandatet

her.

Nødvendig med strømstøtte


-Vi har sagt at kommisjonen bør få et bredt mandat – noe vi er fornøyde med at de har fått. Energisystemet er komplekst og skal vi gjøre endringer i det må vi evne å se flere ting i sammenheng. Vi vil la vår stemme bli hørt i dette arbeidet,

– Vi registrerer også at regjeringen vil gi strømstøtte i perioder med høye kraftpriser også framover og at de vil gjøre en evaluering av hvor godt dagens ordning fungerer. Det er helt nødvendig med de prisene vi har i dag og må forvente å ha en tid framover, sier Andersen.