– Bra og nødvendig å komme i gang

Publisert: 09.02.22
Regjeringen åpner nå for utbygging av havvind i Nordsjøen.

Regjeringen legger nå opp til utbygging av havvind på to områder i Nordsjøen. Dette er områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. NVE bes samtidig om å finne nye områder for havvind.

Les regjeringens melding: Storstilt satsing på havvind.

Det haster med å komme i gang med havvind, og det er bra og nødvendig at regjeringen nå legger til rette for dette. Vi trenger mye ny fornybar kraft til den elektrifiseringen, industribyggingen og næringsutviklingen som inngår i den grønne omstillingen av Norge. Det foregår også et internasjonalt kappløp på havvind hvor blant annet norsk leverandørindustri gode forutsetninger til å konkurrere, men da må vi komme i gang, sier leder i EL og IT Forbundet Jan Olav Andersen.

Mens Sørlige Nordsjø i hovedsak vil ha bunnfast havvind vil det være flytende havvind som skal bygges på Utsira Nord. Tildeling av utbyggingsoppdragene på Sørlige Nordsjø II vil gjøres via auksjon. Det legges opp til at begge områdene skal ha en radial tilknytning (altså en kabel som bare går fra feltet til Norge). På Sørlige Nordsjø II legges det også opp til en fase 2 hvor kapasiteten kan dobles fra 1500 MW til 3000 MW, og NVE skal nå utrede om feltet i fase 2 også skal kobles til andre land.

Tilbakemeldingene fra aktørene som vil bygge på Sørlige Nordsjø II er at en tilkobling også til Europa var nødvendig for å få lønnsomhet. Vi har primært vært opptatt av at dette nå må komme i gang og at selskaper med arbeidsplasser i Norge blir prioritert, så vil auksjonsrunden vise hvordan selskapene vurderer lønnsomheten med opplegget som regjeringen nå har skissert.

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.
EL og IT Forbundet er positive til regjeringens forslag til strømstøtte til næringslivet.
EL og IT Forbundet er fornøyde med at regjeringen nå setter gode ambisjoner for norsk havvind.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.