Produksjonsavgift på vindkraftverk – et skritt i riktig retning

- innholdet kan være utdatert

Innen 2022 ønsker regjeringen å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk. Det kommer fram i det reviderte nasjonalbudsjettet, som ble lagt fram i dag. EL og IT Forbundet ønsker planene velkommen.

– Det er positivt at det jobbes med en endring som vil legge igjen større verdier lokalt fra vindkraftproduksjon på land. Det er mye som enda er uavklart, men vi ser likevel at dette er et skritt i riktig retning, sier Jan Olav Andersen, forbundsleder for EL og IT Forbundet.

Produksjonsavgiften skal utformes som en ordinær særavgift, og inntektene skal fordeles til vertskommunene av staten.

– Det er viktig for oss å bidra til at kommunene sitter igjen med en større andel av verdiskapingen fra vindkraften. Jeg håper dette vil kunne være et bidrag til å senke konfliktnivået knyttet til vindkraft, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Les mer: Skatt på vindkraftverk (Regjeringen.no)

Fram mot statsbudsjettet for 2022 skal størrelsen og utformingen være klar, og regelverket bli sendt ut på høring.  Den svake lønnsomheten i næringen tilsier at det ikke er aktuelt å innføre en grunnrenteskatt nå, forklarer regjeringen i sitt forslag.