– Nå er vi nødt til å handle

Publisert: 01.03.22
(Endret: 07.03.22)
Ny rapport fra FNs klimapanel: – Sjansene våre til å unngå klimakatastrofe blir mindre for hver rapport. Nå må vi handle!

Mandag presenterte FNs klimapanel sin nyeste rapport. Dette er den andre av tre delrapporter som til sammen utgjør panelets sjette hovedrapport. Delrapporten tar for seg hvilke konsekvenser klimaendringene har for mennesker og natur, sårbarhet og klimatilpasning. Rapporten viser at tiden for å stanse en katastrofal utvikling er i ferd med å renne ut.

Les hovedfunnene i andre del av sjette hovedrapport (Miljødirektoratet)

– For hver rapport som kommer får vi mer og mer kunnskap om hvilke konsekvenser klimaendringene har, hva som kreves av oss, og hva som vil komme dersom vi ikke handler. Ambisjoner og målsettinger er bra, men de er verdiløse dersom de ikke følges opp med handling. For lenge har vi gjort alt for lite og latt egen bekvemmelighet gå foran kommende generasjoners muligheter til et godt liv. Det må slutte nå. Nå er vi nødt til å handle, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Ti år

Rapporten viser hvordan klimaendringer allerede fører til ødeleggelser for mennesker og natur, og at virkningene de har på naturen er større og mer omfattende enn tidligere antatt. Hundrevis av arter er allerede utryddet, menneskers fysiske og mentale svekkes og sikkerheten for tilgang til vann og mat reduseres. Over 270 forskere fra 67 land inngår i FNs klimapanel. Forskerne konkludere nå med at det haster mer enn tidligere antatt å legge om til en «klimarobust utvikling».

– Rapporten sier at de neste ti årene blir avgjørende. På den tiden må utslippene kuttes vesentlig og vi må tilpasse oss de klimakonsekvensene som det er for sent å stanse. Hvis ikke vil vi ødelegge livsgrunnlaget til milliarder av mennesker og påføre våre barn og barnebarn en framtid preget av konflikt, grov urettferdighet og lidelse, sier Andersen.

Norge kan lede an

-I Norge, Europa og verden trengs det nå enorme mengder fornybar energi som kan erstatte fossile energikilder som kull og gass. Omstillingen bort fra fossile energikilder har startet, men det går for sakte. Krigen i Ukraina har også vært en grusom påminnelse om at Europa nå må redusere sin gassavhengighet.

– Norge har alle muligheter til å lede an og skape et utslippsfritt samfunn, men en forutsetning for dette er at satsingen på fornybar energi styrkes betydelig. Vi må øke tempoet i utbygging av vindkraft til havs, vi må ha en bærekraftig utbygging av vindkraft på land, legge til rette for mer solkraft og styrke ordningene for energieffektivisering i bygg.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er fornøyde med at regjeringen nå setter gode ambisjoner for norsk havvind.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.