Krever lovregulering av telekommunikasjonsmontørfaget