Krever lovregulering av telekommunikasjonsmontørfaget

Publisert: 26.01.23
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
F.h.: Geir Ove Kulseth, Are Bergli Heier, Are Solli, Gunn Karin Gjul

– Telekommunikasjon er bærebjelken i vårt moderne samfunn, derfor er det viktig at vi stiller klare krav til de som bygger og vedlikeholder EKOM-nettet, sier Geir Ove Kulseth, forbundssekretær i EL og IT Forbundet.

Sammen med forbundssekretær Are Solli og tillitsvalgt i OneCo Networks Are Bergli Heier, møtte han Gunn Karin Gjul, statssekretær i kommunal og distriktsdepartementet.

– Under møtet overleverte vi brevet med våre krav, der vi ber om at utredningsarbeidet starter så fort som mulig. Vi opplevde møtet som konstruktiv og vil holde presset oppe, forklarer Kulseth.

I brevet sto følgende:

Lovregulering av Telekommunikasjonsmontørfaget.

EL og IT Forbundet er kjent med at Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet reviderer Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften).

EL og IT Forbundet er bekymret for at mye av arbeidet i E-komnettet utføres av uregistrerte virksomheter som anvender ufaglært arbeidskraft. Våre tillitsvalgte i bransjen melder stadig tilbake om at dette er tilfellet. Vi mener at en lovregulering av Telekommunikasjonsmontørfaget, på lik linje med elektrofagene, vil føre til økt kvalitet, seriøsitet og samfunnssikkerhet for den kritiske delen av E-kom infrastrukturen.

EL og IT Forbundet ber derfor om at Kommunal- og Distriktsdepartementet gir i oppdrag til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet om å utrede lovregulering av Telekommunikasjonsmontørfaget, i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.
Uttalelse fra landsstyremøte vedtatt 9. juni 2022.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.