Krever kraftfulle tiltak for leverandørindustrien

Publisert: 26.05.20
Foto: Stortinget

Redningspakken for petroleumsnæringen er under behandling i Stortinget. EL og IT forbundet mener tiltakene må ha nok kraft i seg til at arbeidsplassene i leverandørindustrien opprettholdes.

— Petroleumsnæringen og tilhørende leverandørindustri står for, og har stått for, mye av verdiskapningen i Norge siden 1970-tallet. I dagens situasjon med COVID-19 og lave oljepriser, rammes de titusenvis av arbeidsplassene som er i leverandørindustrien hardt. Disse arbeidsplassene er viktige å ivareta både på kort og lang sikt, heter det i uttalelsen fra forbundsstyret i EL og IT. 

Stortinget behandler nå regjeringens redningspakke, og finanskomiteen skal komme med sin innstilling 4. juni. Forbundet ber komiteen fremme om tiltak som sikrer kompetansen og sysselsettingen i leverandørindustrien.

Mange steder er bedrifter i leverandørindustrien også hjørnesteinsbedrifter som skaper store ringvirkninger i form av arbeidsplasser hos underleverandører og tjenesteleverandører. I tillegg er arbeidsplassene, kapitalen og kompetansen i disse bedriftene avgjørende for å klare å omstille Norge i en klimavennlig retning.  En videreutvikling og omstilling av leverandørindustrien vil være et nødvendig bidrag til en grønn norsk fremtid, skriver forbundsstyret. 

Forbundet fremmer konkrete krav om

  • Begrensning på utbytte og at pengene ikke skal brukes på å nedbetale gammel gjeld.
  • Redningspakken må skape arbeidsplasser i hele landet.
  • Krav om faste ansettelser og lærlinger.
  • At det stimuleres til igangsetting av konkrete prosjekt som karbonfangst og lagring, offshore vind, elektrifisering av kystflåten.

Hele uttalelsen kan du lese her:
https://elogit.no/aktuelt/framtiden-for-leverandorindustrien

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.