Kraftkommunene får beholde sine inntekter – nå må regjeringen stimulere til oppgradering av vannkraften

Publisert: 19.02.20

Regjeringen skrinlegger Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen. Det skjer etter innspill fra blant andre EL og IT Forbundet, kommunene og kraftnæringen.

Dermed får norske kraftkommuner beholde inntektene sine. Utvalget foreslo å omfordele 4 mrd fra kommuner og fylkeskommuner til staten, ifølge beregninger fra Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar.

Det må gjøres noe med vannkraftbeskatningen

EL og IT Forbundet er svært fornøyd med beslutningen, men påpeker at det må stimuleres til oppgradering av vannkraftverkene. Vi ber ikke om et generelt skattelette, men et målrettet tiltak for å stimulere til oppgradering av verkene.

– Forslaget fra utvalget var ingen farbar vei, så det er bra at statsministeren legger det dødt. Vi ber heller om en økning i skjermingsfradraget i vannkraftbeskatningen. Det er målrettet og vil utløse flere investeringer i vannkraftnæringen, uten at kommunene fratas inntekter, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Vannkraftverkene nærmer seg teknisk levealder

Økt produksjon av fornybar energi er avgjørende for å stoppe klimaendringene. Norge har store ambisjoner for elektrifisering av industri, offshorenæring, transport og andre sektorer. Vannkraften er vår viktigste og mest fleksible fornybarkilde, men halvparten av produksjonen har rundet 50 år og nærmer seg teknisk levealder. Det haster med å legge til rette for en videreutvikling av vannkraften.

I begynnelsen av februar gikk 21 organisasjoner sammen om disse kravene i et felles brev til regjeringen:

  • Endre innretningen på grunnrenteskatten ved å øke friinntektsrenten, slik at normal avkastning i det enkelte kraftverk er skjermet fra grunnrenteskatt. Dette er et effektivt virkemiddel for å få modernisert norske vannkraftverk.
  • Beholde ordninger som gir vertskommunene og -fylkene direkte inntekter fra vannkraften. Disse har liten innvirkning på oppgraderingsprosjekter og sikrer lokal legitimitet.

Les hele brevet her.

Les regjeringens pressemelding om saken her.

 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.