Krisepakkene må gi klimajobber nå!

Publisert: 02.06.20

I oppropet står det følgende:  

Vi har en global klimakrise og en rekordhøy arbeidsledighet i Norge. Vi har økonomi og vi har tilgang på fornybare ressurser som gjør det mulig å løse begge deler. Det fins knapt et land i verden som har bedre forutsetninger enn oss for å finansiere og planlegge konkrete prosjekter som både gir arbeidsplasser nå, og som fører til raske og garanterte kutt i utslipp av klimagasser.

Vi som skriver under på dette oppropet krever derfor at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir oss:

  • Utbygging av jernbaneprosjekter, kollektivtransport og grønn skipsfart, og en infrastruktur for lading over hele landet, både til lands og til havs.
  • nergieffektivisering av både private og offentlige bygg,
  • Satsing på havvind i egnede områder.

Disse klimajobbene er bare begynnelsen under COVID-19 krisen; vi trenger mange flere. Men disse klimajobbene er et minimum, og de er helt nødvendige for å få en rettferdig og grønn norsk økonomi. Frontlinjen for å begrense klimakrisen vil være buss-sjåfører som trygt transporterer mange av oss, bygg og anleggsarbeidere som gjør hus mer energieffektive, og leverandørindustrien og verftsarbeiderne våre, som hjelper med å bygge fornybar energi i Nordsjøen.

Jan Olav Andersen, forbundsleder, El og IT Forbundet
Ragnhild Lied, leder, Unio
Mette Nord, forbundsleder, Fagforbundet
Christopher Beckham, forbundsleder, Handel og Kontor Norge
Kjersti Barsok, forbundsleder, NTL
Ingunn Gjerstad, leder, LO i Oslo
Merete Nilsson, forbundsleder, Samfunnsviterne
Dagfinn Hatløy, forbundsleder, Naturviterne
Kjersti Hoff, leder, Norsk bonde og småbrukarlag
Andreas Ytterstad, leder, Concerned Scientists Norway
Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet
Frode Pleym, leder, Greenpeace Norge
Therese Hugstmyr Woie, leder, Natur og Ungdom
Steinar Winther Christensen, leder, Besteforeldrenes klimaaksjon

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.