Eneste konkrete i tiltakspakken var sluttsummen – 923,5 millioner

Publisert: 29.05.20

Tiltakene som ble presentert av regjeringen er: 

Utdanningsløftet 2020 

  • 300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring kan fullføre. Det gir anslagsvis 5 000 personer muligheten til å fullføre i høst. 
  • 350 millioner kroner til tiltak for lærlinger. Det omfatter 175 millioner kroner som fylkeskommunene kan bruke til å rekruttere lærebedrifter eller andre tiltak for hardt rammede lærefag og 170 millioner kroner til å øke lærlingtilskuddet for alle kontrakter med 4 250 kroner i høst. I tillegg foreslår regjeringen 5 millioner kroner til gjennomføring av aksjonen "Læreplassjeger". 
  • 150 millioner kroner for at avgangselever som ikke fullfører denne våren, kan fortsette i videregående opplæring. 
  • 46 millioner kroner til Fagbrev på jobb. Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. 

Tiltak for permitterte og arbeidsledige 

  • 50 millioner kroner ekstra til nettbasert opplæring. Den digitale opplæringen skal være arbeidsrelevant og kunne starter opp raskt slik at de som nå er permittert eller ledige kan benytte seg av tilbudene. 
  • 20 millioner ekstra til bransjeprogram. I bransjeprogrammene samarbeider staten med partene i arbeidslivet for å få flere innenfor visse bransjer til å delta i kompetanseutvikling, Regjeringen har tidligere i år styrket bransjeprogrammene med 100 millioner kroner til seks nye bransjer med særlig tanke på permitterte og ledige. 
  • 7,5 millioner kroner til modulforsøk for fag- og yrkesopplæringen. Forsøket skal bidra til å gjøre voksenopplæringen bedre tilpasset voksnes behov slik at opplæringsløpet kan kortes ned og bli mer effektivt. Nå foreslår vi å utvide forsøket for at flere uten fullført videregående opplæring får et fagbrev. 

Relevante artikler

– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.