Regjeringas grønne tiltakspakke: – Griper ikke muligheten til å restarte økonomien i grønn retning

- innholdet kan være utdatert

Forskning og utvikling av klimateknologi er noe av det regjeringa foreslår å satse på når veien ut av COVID-19 nå legges. – Bra og viktig, men vi trenger mer penger og prosjekter som gir grønne arbeidsplasser nå, mener leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Den grønne tiltakspakken som regjeringa presenterte i dag er på 3,6 mrd. kroner fordelt på de kommende tre årene, og inngår i en lang rekke tiltak som skal lede til en normalisering etter COVID-19 av norsk nærings- og arbeidsliv.  

To milliarder kroner går til Enovas som støtter klimateknologiprosjekter i privat næringsliv. Her peker regjeringen på leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi som viktige sektorer.

-Det viktigste grepet vi kan gjøre for å få ned klimautslippene i Norge er elektrifisering. Alle disse sektorene er sentrale for dette. Her finnes det prosjekter, også basert på dagens teknologi, som vil kunne gi både klimaeffekt og grønne arbeidsplasser, men denne pakken er for lite konkret og målretta. Når vi samtidig vet at dette er penger som skal bevilges over en treårs-periode er det åpenbart er for lite penger til å utløse noen stor aktivitet, sier Andersen

– Her griper ikke regjeringen muligheten til å restarte økonomien i grønn retning, konkluderer han.

Grønn forskningI tillegg til økte Enova-midler, foreslås i overkant 1 mrd. kroner i 2020-2020 til en grønn forskningsplattform for næringslivet. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal administrere ordningen og bevilge penger til grønne forskning- og innovasjonsprosjekter. Det skal også etableres et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

-Satsing på grønn forskning er viktig og bra. Skal vi klare å omstille samfunn og næringsliv trenger vi tilgang på ny teknologi og løsninger.  Dersom vi klarer å utvikle dette i Norge, vil det på sikt danne grunnlag for både framtidige eksportmuligheter og arbeidsplasser. Vi vet at COVID-19 har ført til at bedrifter har måttet legge finansiering av gode prosjekter på is, og forskningen har stanset opp flere steder som følge av dette, forteller Andersen.

Andre foreslåtte bevilgninger i grønn tiltakspakke:Det skal bygges i kommuneneEL og IT Forbundet har tidligere pekt på behovet for å få i gang byggeaktiviteten i kommunene. Regjeringen foreslår nå å bevilge 2,5 mrd. kroner til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene. Pengene kan kun brukes på prosjekter som kommer i tillegg til prosjektene som allerede er vedtatt i de opprinnelige budsjettene, og prosjektene må startes opp i løpet av året.

– Dette er i utgangspunktet et godt og målrettet grep, som forhåpentligvis vil føre til en bedring i permitterings- og arbeidsledighetstallene. Samtidig ser vi at bygging av næringsbygg og boliger bremser opp og  bekymringen er at det over sommeren vil stanse opp. Skal offentlig byggevirksomhet kunne demme opp for det, må det mye mer til enn dette. Det er også avgjørende at de offentlige anbudene innrettes slik at det mulig for norske bedrifter å delta, avslutter Andersen