Slik vil EL og IT Forbundet sikre likere nettleie

Publisert: 16.01.20

Regjeringen ønsker å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. NVE-myndigheten RME kom nylig med forslag til hvordan dette kan gjøres, og foreslår et tilskudd til de nettkundene som betaler mest.

I dag er det flere tusen kroner i forskjeller på hva folk må betale i nettleie, og paradoksalt nok så er det stort sett dem som bor nære kraftproduksjonen – i distriktene – som betaler mest. Det betyr i praksis at strømmen i sentrale strøk er subsidiert av folk som bor i distriktene. Derfor er en utjevning av nettleien rimelig og rettferdig.

EL og IT Forbundet har i sitt handlingsprogram vedtatt å arbeide for utjevning av nettleie. 

EL og IT Forbundet støtter Distriktsenergimodellen 

I vårt innspill til RME støtter vi effektivitetsmodellen, også kalt Dstriktsenergimodellen. Vi skriver følgende i høringsinnspillet: «Distriktsenergi er en bransjeorganisasjon for nettselskap. I sitt høringssvar har de pekt på en modell hvor nettleien avgjøres av selskapets effektivitet. Dette blir et slags «frimerkeprinsipp», men hvor gjennomsnittsnettleien blir justert for det enkelte selskap sin effektivitet. Dette vil etter Distriktsenergi sin mening ivareta hensynet til effektiv drift.

I RME sitt notat er det også regnet på dette eksemplet, og det vil omfordele om lag 1,1 mrd. kroner.

Dersom løsning blir en ren tilskuddsordning som behandlet i notatet er vi, sammen med LO, tydelige på at dette må finansieres over Statsbudsjettet.

Større nettselskaper er ikke løsningen

I høringsinnspillet skriver vi følgende: «Etter forbundets syn vil det heller ikke bedre situasjonen med stadige fusjoner/ større nettselskap – med mindre man ender opp med ett eneste nettselskap i Norge – noe ingen er tjent med.

Hvem skal eksempelvis Repvåg Kraftlag i Honningsvåg fusjonere med for å oppnå høyere effektivitet – få flere å dele kostnadene på? Videre har forbundet merket seg fusjonen i Trøndelag (Tensio) hvor fusjonspartene har opprettholdt sine gamle selskaper nettopp for å unngå felles nettleie. Det samme er drøftet i fusjonsprosessen mellom Hafslund og Eidsiva på Østlandet».

Les hele høringsinnspillet her.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.