Landsstyre

Uttalelse fra landsstyret i EL og IT: Stopp folkemordet på Gaza

De hensynsløse israelske militæroperasjonene som foregår i Gaza, resulterer i massive og tragiske tap. Israel har bombet flyktningleirer, og angrepet sivile mål. Et stort antall uskyldige palestinere er drept – enda flere skades for livet. En okkupasjonsmakt har ansvar og plikt til å beskytte sivilbefolkningen. Det vi nå ser er en kollektiv avstraffelse av hele […]

Tariffpolitisk uttalelse: – EL og IT Forbundet krever solide lønnstillegg og forbundsvist oppgjør!

Den økonomiske situasjonen for folk er anstrengt. To av ti husholdninger sliter med å betale sine utgifter. Vi opplever en dyrtid. Denne situasjonen skyldes blant annet sterkt økende priser på energi, drivstoff og basisvarer, som følge av senvirkningene av pandemien og krigen i Ukraina. Sentralbankens svar på dette er å øke rentene, som bare forsterker […]

Bygg mer fornybar kraft nå

Uttalelse fra landsstyremøte vedtatt 9. juni 2022.

Vil gi forbrukerne mulighet til å tegne langsiktige kraftkontrakter

Da energimontør og energistatsråd Terje Lien Aasland møtte landsstyret til EL og IT var det som å komme hjem.

Tariffpolitisk uttalelse 2022

Vedtatt av landsstyret 1. desember 2021

Bare et rødgrønt flertall kan gi den kursendringen Norge trenger nå

Årets stortingsvalg holdes samtidig jobben med å gjenreise oss fra pandemien begynner for alvor. Pandemien har ført til dyp krise i mange bransjer og næringer. Vi har opplevd arbeidsledighetstall på 1930-talls nivå, og krisen er ikke over før de ledige og permitterte er tilbake i jobb. Denne jobben må ledes av et politisk flertall som prioriterer trygghet for arbeid og […]

EL og IT går inn for et forbundsvist oppgjør i 2020

Landsstyret i EL og IT har vedtatt forbundets viktigste krav i tarifforhandlingene til våren. Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at krav og tilbud omfatter hele tariffavtalen, og ikke bare lønn. Landsstyret krever blant annet: Les hele uttalelsen her. Forhandlingsutvalgene Landsstyrets prioriterte krav bygger på vedtak fra EL og IT Forbundets tre landstariffkonferanser, som […]

Tariffpolitisk uttalelse 2020

Vedtatt av landsstyret 5. desember 2019

Uttalelse: Støtt våre finske kamerater – stopp streikebryteri

Uttalelse fra EL og IT Forbundets landsstyre. Våre kamerater i Elbranschernas fackförbund i Finland har vært i konflikt med teknologibransjens medlemsbedrifter siden 2017. Da kunngjorde arbeidsgiverforeningen at den ikke vil forhandle om en videreføring av industrielektrikernes egen tariffavtale. Med det som bakgrunn starter en fire ukers lang arbeidskonflikt fra og med 5. desember. EL og […]

Tariffpolitisk uttalelse oppgjøret 2016

Den finanskrisen vi har levd i utkanten av har fått følge av en situasjon innen oljenæringen utløst av lav oljepris og oljeselskapenes sparetiltak, som har ringvirkninger utenfor den tradisjonelle næringen. Arbeidsledigheten nærmer seg fem prosent og også våre medlemmer er berørt av permitteringer og oppsigelser. Risikoen ved å ha et stramt lønnsoppgjør er at det […]

Norge trenger oljeindustrien

I Norge er det flere og flere som blir sagt opp, eller blir permittert, spesielt innen oljerelatert virksomhet. Arbeidsledigheten nærmer seg raskt fem prosent i Norge. Oljeselskapenes bråbrems på vedlikehold, pga. diverse spareprogram samt nedgang i oljeprisen, har ført til mange oppsigelser og permitteringer. Dette har hatt ringvirkninger i tilstøtende næringer over hele landet. At regjeringen […]

Nei til løsarbeidersamfunnet

Regjeringen og arbeidsministeren har sett bort fra høringsuttalelsene fra tunge høringsinstanser som lønnstakerorganisasjonene, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Dette var forventet, siden ministeren allerede før høringsfristen gikk ut, klargjorde at han ville forholde seg til regjeringserklæringen, ikke til høringspartene. Regjeringen vil åpne for midlertidig ansettelse på inntil ett år, og svekke det generelle forbudet mot midlertidige ansettelser. […]