Uttalelse fra landsstyret i EL og IT: Stopp folkemordet på Gaza

De hensynsløse israelske militæroperasjonene som foregår i Gaza, resulterer i massive og tragiske tap. Israel har bombet flyktningleirer, og angrepet sivile mål. Et stort antall uskyldige palestinere er drept – enda flere skades for livet.
En okkupasjonsmakt har ansvar og plikt til å beskytte sivilbefolkningen. Det vi nå ser er en kollektiv avstraffelse av hele Gazas-befolkning. FNs generalsekretær har uttalt at Gaza er i ferd med å gjøres til en «gravplass for barn». Det er begått krigsforbrytelser og flere av FNs hjelpearbeidere er drept i Gaza de siste ukene enn i noen annen enkeltkonflikt i organisasjonens 78-årige historie.  Vi ser vestlig moral kollapse og respekten for folkeretten og internasjonal humanitær lov forvitre. I en slik situasjon kan ikke det internasjonale samfunnet sitte stille. Denne krigen angår ikke bare Midtøsten, men handler også om fundamentale globale prinsipper som internasjonal lovgivning, menneskerettigheter og demokrati.

Mens den internasjonale oppmerksomheten hovedsakelig er på Gaza økes også konflikten på Vestbredden.  De ulovlige bosettingene fortsetter i økt tempo og palestinere utsettes for vold og overgrep. Internasjonal fagbevegelse må presse fram umiddelbare krav fra våre respektive myndigheter om en varig våpenhvile og stans av drap på sivile på Gaza. Alle israelske gisler og tilfeldig arresterte palestinere må frigis og palestinerne må sikres vann og strøm. De humanitære korridorene må umiddelbart åpnes for nødhjelp og livsviktige forsyninger.

Det humanitære behovet til innbyggerne på Gaza er enormt, og det er avgjørende at hjelpeorganisasjonene har tilstrekkelige ressurser til å gå raskt inn med nødhjelp så fort det lar seg gjøre. EL og IT Forbundet ønsker å bidra i dette arbeidet og landsstyret bevilger derfor 50.000 kroner til Norsk Folkehjelps nødhjelpsarbeid i Palestina.

Våpenhvile må avløses av fredssamtaler og en permanent fredsløsning i Israel/Palestina må innebære at den ulovlige okkupasjonen og blokaden av området heves. Ulovlige bosettinger på Vestbredden må stanses og reverseres, og det må legges til rette for en permanent tostats-løsning med like rettigheter for israelere og palestinere.