Vil gi forbrukerne mulighet til å tegne langsiktige kraftkontrakter

Publisert: 08.06.22
Da energimontør og energistatsråd Terje Lien Aasland møtte landsstyret til EL og IT var det som å komme hjem.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland er tidligere energimontør og han er medlem av EL og IT Forbundet gjennom 38 år Han er også tidligere tillitsvalgt og ansatt i forbundet.  Da han talte til EL og ITs landsstyre onsdag var det ifølge han selv som å komme hjem.

I debatten som fulgte Aaslands innlegg på møtet ble han utfordret på kraftutveksling, magasinregulering, politisk kontroll av kraftmarkedet og opprydding i strømsalgsmarkedet.

-Vi jobber nå for å få på plass ordninger som gir tilgang til langsiktige kraftkontrakter også til annet næringsliv og husholdninger, på samme måte som industrien, sa Aasland.

Økt tilgang på kraft er viktigst

I innlegget fokuserte han på viktigheten av langsiktige perspektiver i energipolitikken. Økt tilgang til fornybar energi vil ifølge Aasland være det viktigste for å sikre industri, næringsliv og husholdninger mot høye strømpriser på sikt.

I talen var han innom regjeringens ambisjoner om en industriell satsing på havvind, gjenåpning av konsesjonsbehandling av vindkraft på land og han varslet at det i løpet av høsten vil komme en plan for hvordan Norge skal oppnå 10TWh energieffektivisering i bygg innen 2030.

– Rikelig tilgang på ren og rimelig kraft har vært og skal være et fortrinn for Norge. Min drøm er at Norge skal være industriens førstevalg, da er dette forutsetningen, Aasland.

Funksjonelt skille for færre

Statsråden kunne også fortelle om det nylig lanserte forslaget om å endre kravet om funksjonelt skille fra å gjelde energiselskaper med mer enn 10 000 kunder til 100 000 kunder, noe EL og IT Forbundet har jobbet for over lengre tid.

Relevante artikler

No results found.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.