EL og IT går inn for et forbundsvist oppgjør i 2020

- innholdet kan være utdatert

Landsstyret i EL og IT har vedtatt forbundets viktigste krav i tarifforhandlingene til våren.


Oppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør. Det betyr at krav og tilbud omfatter hele tariffavtalen, og ikke bare lønn.

Landsstyret krever blant annet:Les hele uttalelsen her.

ForhandlingsutvalgeneLandsstyrets prioriterte krav bygger på vedtak fra EL og IT Forbundets tre landstariffkonferanser, som ble avholdt høsten 2019. Konferansene utformet krav innen sine områder. De valgte også representanter til EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg for de ulike områdene. Her kan du lese mer om tariffprosessen i forbundet.