Forberedelsene til tariffoppgjøret er i gang - slik foregår det

10.10.2019

Denne høsten gjennomføres tre landstariffkonferanser - en for IKT-, en for energi- og en for installasjonsbransjen. Til sammen skal nær 300 tillitsvalgte fra forbundet diskutere alt fra lønn, arbeidstid, personvern til rotasjonsordninger og etter- og videreutdanning.

EL og IT Forbundet har en veldig demokratisk tariffprosess. Det er viktig for forbundet at våre krav utformes nedenfra. Kravene skal svare på våre medlemmers ønsker til forbedringer av lønn og arbeidsvilkår i bransjen de jobber. Forberedelsene til neste års oppgjør har derfor allerede pågått en god tid ute i organisasjonen.

Deltakerne på konferansene har med seg innspill fra diskusjoner i klubber, fagforeninger og distrikter. Vedtakene fra konferansen danner grunnlaget EL og ITs krav i hovedoppgjøret til våren. Landsstyret fatter i desember det endelige vedtaket om forbundets prioriteringer og målsettinger.

Landstariffkonferansene velger også medlemmer til forbundets forhandlingsutvalg. Forhandlingene med EL og IT Forbundets motparter på arbeidsgiversiden starter til våren.

Høstens landstariffkonferanser (LTK)

  • LTK for landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) holdes på Kongsberg den 14. - 17. oktober
  • LTK for IKT/Spekter holdes i Bergen den 28. – 30. oktober
  • LTK for energiområdet holdes i Bergen den 4. – 6. november

Derfor er tariffavtale så viktige

Ved å organisere seg har arbeidstakere i Norge oppnådd gode arbeidsforhold, høye lønninger og et trygt arbeidsmiljø. Tariffavtalene har vært helt sentrale, og er fortsatt avgjørende for å opprettholde standardene i arbeidslivet. Les mer.

Her finner du tariffavtalene EL og IT Forbundets medlemmer går på.

Del: