Tariffavtaler og protokoller

INSTALLASJON

Landsoverenskomsten for elektrofagene

Øystein Tømmervik, distrikt Oslo/Akershus
Bjørn Tore Fremgården, distrikt Hedmark/Oppland
Geir Hole, distrikt Vestfold/Telemark
Erik Kristian Pedersen, distrikt Agder
Øivind Wallentinsen, distrikt Rogaland
Atle Rasmussen, distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane
Tore Sunde, distrikt Møre og Romsdal
Kenneth Andersen, distrikt Trøndelag
Ivar Grytvik, distrikt Nordland

ENERGI

Energioverenskomsten Energi Norge
Morten Bildøy, distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane
Bjørnar Dahle, distrikt Møre og Romsdal
Roger Nordland, distrikt Nordland
Åge Andersen, distrikt Hedmark/Oppland
Per Olav Stokke, distrikt Vestfold/Telemark
Lisa Nord Hopland, distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane
 
Energiavtalen KS Bedrift/Samfunnsbedriftene
Kåre Finjord, distrikt Finnmark
Endre Strand, distrikt Møre og Romsdal
Geir Wamstad, distrikt Buskerud / Øvre Eiker Energi
 

IKT

IKT-overenskomsten NHO
John Christian Hansen, distrikt Oslo/Akershus
Arvid Erga, distrikt Rogaland
Trine Hardy, distrikt Oslo/Akershus
Mette Borg, distrikt Oslo/Akershus
Øystein Smestad, distrikt Oslo/Akershus
 
Telenoroverenskomsten
Esben Smistad, distrikt Oslo/Akershus
Kosom Alexander Skaale, distrikt Trøndelag
Kenneth Pettersen, distrikt Agder
May-Iren Arnøy, distrikt Trøndelag
Sabah Qayyum, distrikt Oslo/Akershus
Jone Martin Eileraas, distrikt Oslo/Akershus
 
Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk, Virke
Daniel Barka, distrikt Rogaland
Ole Christian Brekke, distrikt Rogaland
Malin Ringsrød, distrikt Østfold
Lars Andreas Larsen, distrikt Østfold
Tor Olav Brueland, distrikt Rogaland
 
Overenskomster i Spekter A-delen
Knut Hamletsen, distrikt Hedmark/Oppland
Anne Kari Mentzoni, distrikt Agder
Are B. Heier, distrikt Østfold
Jens Chr. Schou Knutsen, distrikt Agder
Roar Skogøy, distrikt Nordland