Tariffavtaler og protokoller

INSTALLASJON

Landsoverenskomsten for elektrofagene

Kim Andre Arnesen, Distrikt Østfold
Ivar Grytvik, Haneseth, Bodø, Nordland
Bjørn Tore Fremgården, Distrikt Hedmark/Oppland
Øivind Wallentinsen, Distrikt Rogaland
Jonny Breivik, Distrikt Møre og Romsdal
Atle Rasmussen, Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane
Lars Roar Mjøen, Distrikt Trøndelag
Erik Kristian Pedersen, Distrikt Agder
Øystein Tømmervik, Distrikt Oslo/Akershus

ENERGI

Energioverenskomsten Energi Norge

Svein Davidsen, Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane
Bjørnar Dahle, Distrikt Møre og Romsdal
Åge Andersen, Distrikt HedmarkOppland
Mona Opheim, Distrikt Rogaland
Roger Nordland, Distrikt Nordland
Per Olav Stokke, Distrikt Agder
 
Energiavtalen KS Bedrift
Jon Yttri, Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane
Rolf Bersås, Distrikt Rogaland
Kåre Finjord, Distrikt Finnmark
Fred Løvli, Distrikt Buskerud
Aleksander Vik Karlsen, Distrikt Nordland

IKT

IKT-overenskomsten NHO

John Chr. Hanssen, Distrikt Oslo/Akershus
Mona Sivertsen, Distrikt Vestfold/Telemark
Mette Borg, Distrikt Oslo/Akershus
Øystein Smestad, Distrikt Oslo/Akershus
Arvid Erga, Distrikt Rogaland
Harald Kvankarnes, Distrikt Møre og Romsdal

Telenoroverenskomsten

Esben Smistad, Distrikt Oslo/Akershus
Jone Eileraas, Distrikt Agder
Kenneth Pettersen, Distrikt Agder
Alexsander Kosom Skaale, Distrikt Trøndelag
Andor Drag, Distrikt Trøndelag

IKT og serviceelektronikk, Virke

Puh-Vinh Quang Tran, Distrikt Oslo/Akershus
Trine Hardy, Distrikt Oslo/Akershus
Andreas Flakstad Lenvei, Distrikt Østfold
Daniel Barka, Distrikt Rogaland
Lars Andreas Larsen, Distrikt Østfold

Overenskomster i Spekter A-delen

Jørund Eidsaunet, Distrikt Trøndelag
Øivind Juul Schjetne, Distrikt Trøndelag
Knut Hamletsen, Distrikt Hedmark/ Oppland
Jens Chr. Schou Knutsen, Distrikt Agder
Espen Gulbrandsen, Distrikt Oslo/Akershus
Lene Gjelstad, Distrikt Vestfold/Telemark

Del: