Bare et rødgrønt flertall kan gi den kursendringen Norge trenger nå

Publisert: 11.06.21
(Endret: 10.12.21)

Årets stortingsvalg holdes samtidig jobben med å gjenreise oss fra pandemien begynner for alvor. Pandemien har ført til dyp krise i mange bransjer og næringer. Vi har opplevd arbeidsledighetstall på 1930-talls nivå, og krisen er ikke over før de ledige og permitterte er tilbake i jobb. Denne jobben må ledes av et politisk flertall som prioriterer trygghet for arbeid og inntekt. Et flertall som vil satse på løsninger for de mange i hele Norge og ikke på skattekutt til de som allerede har mest. I snart åtte år har dagens borgerlige flertall kuttet skattene, uten målbar effekt på hverken vekst eller sysselsetting, mens forskjellene i samfunnet de øker.

Tiden er også overmoden for en kursendring i klimapolitikken.  Med dagens utslippsnivå risikerer vi å tape 1,5 gradersmålet i løpet av kort tid. Dette ordner seg ikke selv, men vår tids største trussel mot menneskeheten krever kollektiv global handling, og her må Norge vise vei. Vi har alle forutsetninger for å lykkes med et grønt skifte. Et fornybart kraftsystem, rikelig tilgang på fornybar kraft, en høykompetent arbeidsstyrke og rikelig med penger. Vi trenger politisk vilje til å kutte utslipp, men også til å satse på arbeidsplassene, industrien og næringsvirksomheten som vi kan leve av i framtiden.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet i Norge må endringene være rettferdige.  Ingen skal omstilles til arbeidsløshet eller løsarbeid. Utdanningssystemene må reformeres slik at vi sikrer den kompetansen som kreves av framtidens arbeidsplasser, og sikkerhetsnettene for de som står utenfor jobb i kortere eller lengre tid må styrkes.

Modellen med offentlig eierskap til utnyttelse av naturressurser, infrastruktur og viktige selskaper, slik vi har til vannkraften har vist seg vellykket og bør utvides til andre områder som vindkraft. Det offentlige må også ha styrende eierskap i selskap som er strategisk viktige for den grønne omstillingen, enten det er nye eller eksisterende selskaper.

En ny regjering må sikre tryggheten i arbeidslivet og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping med kraftige tiltak. Bemanningsbransjen representerer en tilknytningsform til arbeidslivet som stimulerer til sosial dumping og skaper utrygghet, og bransjen har fått nok anledninger til å vise seg som en del av det seriøse arbeidslivet. De har mislykkes. Det er på tide å forby bemanningsbransjen i sin nåværende form. En ny regjering må også forplikte seg til å reversere endringer denne regjeringen har gjort i AML, samt styrke AML ytterligere” I tillegg må en ny regjering reversere de usosiale skattene som er snikinnført av sittende regjering og pålagt arbeidsfolk som er avhengig av å reise bort, og bo borte fra eget hjem, for å utføre sitt arbeid.

AFP-ordningen er nå under revidering, etter enighet i tariffoppgjøret 2018 om at ordningen skal gjøres mer forutsigbar og det i større grad skal være sammenheng mellom ytelsen og antall år i en tariffbedrift. For å lykkes med dette trengs det mer penger i ordningen. Vi forventer at ei ny regjering bidrar med ytterligere økonomi utover dagens bidrag på 1/3, for å sikre at ytelsen fra AFP-ordningen minst holdes på dagens nivå for våre medlemmer i framtida.

EL og IT Forbundet vil ha et nytt flertall etter høstens stortingsvalg – og dette flertallet må samle seg om en ny politikk og en ny handlekraftig regjering som kan sette politikken ut i livet og prioritere arbeidslivspolitikken! Tiden er inne for en kursendring – og da trenger vi en flertallsregjering bestående av partier på venstresiden.

 

 

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.