Arbeidsliv

Ny særavtale i Staten om dekning av utgifter til reise og kost

Sentrale særavtaler i staten fra 1.juni 2020 LO Stat og de øvrige hovedsammenslutningene har inngått følgende nye særavtaler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): Endringene i særavtalene er merket med fet skrift. De har virkning fra 1.juni 2020 til 28. februar 2021.   Innenlandsavtalen: Kilometersatsen blir stående på kr 4,03. Satser til kost i § 9 […]

– Viktig gjennomslag for fagskolestudentene

Onsdag åpnet regjeringen for at arbeidstakere, som går deltidsstudier, kan fortsette å studere og samtidig ha rett til dagpenger dersom de blir permitterte eller arbeidsledige. – Dette var svært viktig for oss å få på plass. Vi har vært særlig bekymret for situasjonen til mange fagskolestudenter. De er ofte voksne folk med familier og gjeld […]

Enige om høyere overtidsbetaling for medlemmer på helseområdet

EL og IT Forbundet, Fagforbundet og FO har kommet til enighet med Spekter om å øke satsene for overtid for arbeidstakere som har fått/får endret arbeidsplan i henhold til avtalen av 20. mars 2020. Endringene får virkning fra 20. mars 2020 Avtalen gjelder for Spekterområdene 10, 11 og 13. Satsendringene er ulike ut ifra hvilken […]

Husk fagforeningsfradraget!

Skattemeldingen har kommet, og du kan føre av på skatten 3850 kroner av fagforeningskontingenten din. Samfunn er tjent med at mange er med i en fagforening. Det er bra for bedriftene og gir et tryggere og mer rettferdig arbeidsliv. Derfor «sponser» staten en del av din kontingent gjennom et fradrag på skatten. I utgangspunktet skal […]

Covid-19 outbreak in Norway – information in english, spanish and polish

The coronavirus outbreak and the measures that have been introduced to limit the spread of it are having severe impacts. Several companies have already reported that they have had to close down or scale down their operations and have had to lay off staff temporarily. Some have been required to close or scale down their […]

Corona-situasjonen: Dette gjør forbundet nå

Norge befinner seg nå i en situasjon som påvirker de aller fleste av oss. Tiltakene som er satt inn i mot corona-viruset har betydelig konsekvenser for både norsk økonomi og måten vi lever livene våre. Dette gjelder også våre medlemmer. Mens noen nå gjør en uvurderlig innsats i samfunnskritiske funksjoner, møter andre vanskelige og usikre […]

Permitterte får rett til dagpenger i påsken

Regjeringen har endret reglene slik at permitterte får dagpenger i påsken. Vanligvis får ikke permitterte dagpenger i jul- og påskehøytiden, men det er nå endret. Det betyr at dagpenger ved permittering utbetales som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og skal fylle ut meldekort som vanlig. Arbeidsgivere trenger […]

Corona: Midlertidige bestemmelser for pensjonister som deltar i kampen mot covid-19

Det er inngått protokoll med Spekter om midlertidige endringer i pensjonsbestemmelser for ansatte med offentlig tjenestepensjon. Avtalen omhandler tidsbegrenset unntak for avkorting i pensjon for personell i helsetjenesten og omhandler både beordret og frivillig tjeneste. Partene er enige om at endringene gjelder alle som utfører tjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov […]

Permittert – hva gjør du og hva har du krav på?

Mange bedrifter har varslet om permitteringer. Det forventes at flere må gjøre det samme. Hva gjør du dersom du blir permittert? 1) Meld deg til NAV så raskt som mulig for å sikre at du får dagpenger Det gjøres via NAV sine nettsider. 2) Permitteringsvarselet fra din arbeidsgiver skal være skriftlig Varselet skal inneholde: Informasjon […]

Corona: Informasjon til tillitsvalgte om permittering i egen bedrift

Coronasituasjonen gjør at vi får mange henvendelser om permittering. Skal varslingstiden være 14 eller 2 dager? De aller fleste situasjoner vil kreve 14 dagers varsel etter Hovedavtalen LO-NHO.  Slik svarer LO-advokat Anne-Lise Rolland i en tråd på Facebook på spørsmål om varslingsplikten skal være 14 eller 2 dager: » Hei igjen, generelt gjelder 14-dagers fristen! Det […]

Informasjon om Coronasituasjonen

Denne saken er ikke oppdatert. Trykk her for oppdatert informasjon fra EL og IT Forbundet. … EL og IT Forbundet oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til alltid å følge de siste rådene fra helsemyndighetene. I denne artikkelen finner du gode svar på mye av det du sikkert lurer på. Vi er tilgjengelige som vanlig på e-post og telefon […]

Corona – når kan du bli permittert?

Sysselsettingsproblemer – som ordremangel eller råstoffmangel – gir arbeidsgivere saklig grunn til å permittere. Arbeidstakere som blir satt i karantene kan ha krav på sykepenger. Permittering er et ensidig påbud fra arbeidsgiver om midlertidig opphevelse/suspensjon av arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt. Det betyr at man som arbeidstaker verken får jobbe eller får lønn, men heller […]