Ny særavtale i Staten om dekning av utgifter til reise og kost

Publisert: 15.05.20
(Endret: 07.03.22)

Sentrale særavtaler i staten fra 1.juni 2020

LO Stat og de øvrige hovedsammenslutningene har inngått følgende nye særavtaler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD):

Endringene i særavtalene er merket med fet skrift. De har virkning fra 1.juni 2020 til 28. februar 2021.

 

Innenlandsavtalen:

Kilometersatsen blir stående på kr 4,03.

Satser til kost i § 9 er regulert opp.

 

Utenlandsavtalen:

Kompensasjonstillegg i § 12 er regulert opp.

Satsene i de enkelte land er regulert, og kan leses her.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.