Corona: Informasjon til tillitsvalgte om permittering i egen bedrift

Publisert: 16.03.20
(Endret: 07.03.22)

Coronasituasjonen gjør at vi får mange henvendelser om permittering. Skal varslingstiden være 14 eller 2 dager?

De aller fleste situasjoner vil kreve 14 dagers varsel etter Hovedavtalen LO-NHO. 

Slik svarer LO-advokat Anne-Lise Rolland i en tråd på Facebook på spørsmål om varslingsplikten skal være 14 eller 2 dager:

" Hei igjen, generelt gjelder 14-dagers fristen! Det er bare helt unntaksvis at det kan bli en 2-dagers frist. Eksempelvis når en frisørsalong har fått pålegg fra myndighetene om å stenge med umiddelbar virkning. Dette må uansett vurderes fra sak til sak. Så dere må ikke godta at situasjonen med corona-viruset i seg selv tilsier en 2-dagers frist. Nødvendigheten av en kortere frist må begrunnes og det skal altså mye til. Det er enighet mellom NHO og LO om at 14-dagers fristen gjelder også i denne tiden!"

En plutselig nedstengning av en byggeplass vil nok også falle kunne falle inn under samme forholdet som frisørsalongen som Rolland skriver om. Det er viktig at man ikke går på «autopilot» i denne situasjonen, men gjør en konkret vurdering av hva som er årsaken.

Ved permittering skal det tas opp forhandlinger etter bestemmelsene i de forskjellige hovedavtaler som tariffavtalen er en del av. I LO-NHO områder vil Kap. VII Permitteringer. i Hovedavtalen være gjeldene.

Under forhandlingene så må man gjennomgå følgende punkter:

  • Årsaken til permitteringen
  • Kan folk sysselsettes på andre oppdrag som bedriften har?
  • Kreve at innleie må avsluttes før man permitterer egne fast ansatte
  • Kreve at hovedregelen skal være ansiennitet ved utvelgelse av hvem som skal omfattes av permitteringsvarselet. Dette kan bare fravikes hvis det er saklig grunn
  • Omplassere lærlinger til andre oppdrag eller drive intern opplæring av disse dersom det er mulig
  • Bli enig om hvor lang varslingsplikt (14 eller 2 dager) som skal gis

Hvis årsaken til permittering for eksempel er at man ikke får levert materiell eller utstyr pga. coronautbrudd i Kina eller et annet land og at produksjonen dermed stopper opp, så er det noe som man må kunne si er forventet i disse coronatider. Da vil 14 dagers varsling være rimelig å legge til grunn.

Men hvis arbeidsstansen skyldes at et prosjekt stenges ned med få timers varsel på grunn av, påvist coronasmitte eller uavklart smittesituasjon så kan 2 dagers varsel brukes.

Begge disse tilfellene skyldes corona, men det ene tilfelle er forventet og det andre er uforutsett. Derfor må man gjøre en konkret vurdering.

LO-advokatene: Uenighet om varslingsfrist ved permittering

På LO-advokatenes FB-side er det mange som har stilt spørsmål om hva man skal gjøre hvis arbeidsgiver beslutter å permittere med 2-dagers varslingsfrist. Arbeidstakerne må der og da følge arbeidsgivers beslutning. Men den tillitsvalgte må protokollere sitt standpunkt, og fremme lønnskrav etter HA § 2-3.

Les hele saken her

Samleside om coronasituasjonen

Les mer her

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.