Enige om høyere overtidsbetaling for medlemmer på helseområdet

- innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet, Fagforbundet og FO har kommet til enighet med Spekter om å øke satsene for overtid for arbeidstakere som har fått/får endret arbeidsplan i henhold til avtalen av 20. mars 2020. Endringene får virkning fra 20. mars 2020

Avtalen gjelder for Spekterområdene 10, 11 og 13. Satsendringene er ulike ut ifra hvilken type overtidsarbeid det dreier seg om. Se protokollen fra forhandlingene for detaljer.

– Mange medlemmer i EL og IT Forbundet opplever store utfordringer knyttet til familie-, arbeids- og samfunnsliv i forbindelse med koronakrisa. Samtidig er det noen medlemmer som i sitt arbeidsforhold berøres av pandemien på en helt direkte måte – nemlig medlemmer som arbeider i helseforetakene. De utgjør frontlinja i den kampen vi som samfunn nå står i, og det legges ned en uvurderlig innsats utover det som normalt forventes av dem. Det er viktig at dette blir kompensert på en behørig måte, sier forbundssekretær Reidunn Wahl i EL og IT Forbundet.