Permittert – hva gjør du og hva har du krav på?

- innholdet kan være utdatert

Mange bedrifter har varslet om permitteringer. Det forventes at flere må gjøre det samme.

Hva gjør du dersom du blir permittert?1) Meld deg til NAV så raskt som mulig for å sikre at du får dagpenger

Det gjøres via NAV sine nettsider.

2) Permitteringsvarselet fra din arbeidsgiver skal være skriftlig

Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. NAV trenger denne dokumentasjonen for å behandle søknaden din.

3) Snakk med din tillitsvalgt 

Permitteringer skal først skje etter forhandlinger mellom bedriften og tillitsvalgte. Fra disse forhandlingene skal det settes opp en protokoll som skal undertegnes av begge parter. I protokollen skal det framgå hva som er årsaken/den saklige grunnen til at bedriften permitterer sine ansatte. Det er kun sysselsettingsproblemer som gir slik saklig grunn. Det vil si at arbeidstakerne for en begrenset periode ikke kan sysselsettes på en for bedriften forsvarlig måte.

I forhandlingene er det en rekke punkter som må gjennomgås før permittering kan skje. Hvis du jobber en plass uten tillitsvalgt og tariffavtale, og er i fare for å bli permittert, tar du kontakt med din lokale fagforening eller distriktskontor. De hjelper deg.

4) Forsikre deg om at varselsfristen er overholdt

Varselsfristen avtales i utgangspunktet mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. De aller fleste situasjoner vil kreve 14 dagers varsel etter Hovedavtalen mellom LO og NHO. Ved uforutsette hendelser kan imidlertid varselsfristen være 2 dager. Permitteringer som skyldes coronaviruset kan være både forventet eller uforutsett. Les mer om det her

Dersom arbeidsgiver permitterer med todagers varslingsfrist, må arbeidstakerne der og da følge arbeidsgivers beslutning, ifølge LO-advokatene. Men, den tillitsvalgte må protokollere sitt standpunkt, og fremme lønnskrav etter HA § 2-3. Les hele saken på LOs nettside.

5) Gi beskjed til din klubb, fagforening eller distrikt om at du er permittert ​

Det kan også gjøres via «Min side«, hvor du kan oppdatere dine medlemsopplysninger. Medlemmer som mister inntekt pga. permittering får fritak fra kontingent og forsikring i åtte uker.6) Økonomiske bekymringer som følge av korona-krisen? 

LO og SpareBank 1 har lang tradisjon for å ta vare på medlemmene i vanskelige økonomiske situasjoner gjennom LOfavør. Les mer her.

Hva har du krav på?Regjeringen og Stortinget gjør en rekke midlertidige endringer i permitteringsregler som følge av Corona-situasjonen. Som permittert vil du framover ha krav på.Regjeringen har også endret reglene slik at permitterte får dagpenger i påsken. Les mer her.

LærlingerSom lærling skal du skånes i det lengste fra permitteringer, men det kan skje hvis bedriften og tillitsvalgt ikke finner det mulig å gi tilfredsstillende opplæring.Bedriften skal umiddelbart varsle opplæringskontoret hvis de sender permitteringsvarsel til en lærling.

Nå står vi sammen!Corona-viruset har snudd opp ned på tilværelsen vår i løpet av veldig kort tid. Mange opplever utrygghet om dagen. Hvis du lurer på noe, ta kontakt med din tillitsvalgt, klubb, fagforening eller distriktskontor. Elev- og lærlingombudet i ditt fylke kan også benyttes når det gjelder spørsmål om lærlinger.

Her finner du kontaktinformasjon.

Som fagorganisert står du aldri alene!