Permittert – hva gjør du og hva har du krav på?

Publisert: 18.03.20
(Endret: 07.03.22)

Mange bedrifter har varslet om permitteringer. Det forventes at flere må gjøre det samme.

Hva gjør du dersom du blir permittert?

1) Meld deg til NAV så raskt som mulig for å sikre at du får dagpenger
Det gjøres via NAV sine nettsider.

2) Permitteringsvarselet fra din arbeidsgiver skal være skriftlig
Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. NAV trenger denne dokumentasjonen for å behandle søknaden din.

3) Snakk med din tillitsvalgt 
Permitteringer skal først skje etter forhandlinger mellom bedriften og tillitsvalgte. Fra disse forhandlingene skal det settes opp en protokoll som skal undertegnes av begge parter. I protokollen skal det framgå hva som er årsaken/den saklige grunnen til at bedriften permitterer sine ansatte. Det er kun sysselsettingsproblemer som gir slik saklig grunn. Det vil si at arbeidstakerne for en begrenset periode ikke kan sysselsettes på en for bedriften forsvarlig måte.

I forhandlingene er det en rekke punkter som må gjennomgås før permittering kan skje. Hvis du jobber en plass uten tillitsvalgt og tariffavtale, og er i fare for å bli permittert, tar du kontakt med din lokale fagforening eller distriktskontor. De hjelper deg.

4) Forsikre deg om at varselsfristen er overholdt
Varselsfristen avtales i utgangspunktet mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. De aller fleste situasjoner vil kreve 14 dagers varsel etter Hovedavtalen mellom LO og NHO. Ved uforutsette hendelser kan imidlertid varselsfristen være 2 dager. Permitteringer som skyldes coronaviruset kan være både forventet eller uforutsett. Les mer om det her

Dersom arbeidsgiver permitterer med todagers varslingsfrist, må arbeidstakerne der og da følge arbeidsgivers beslutning, ifølge LO-advokatene. Men, den tillitsvalgte må protokollere sitt standpunkt, og fremme lønnskrav etter HA § 2-3. Les hele saken på LOs nettside.

5) Gi beskjed til din klubb, fagforening eller distrikt om at du er permittert ​
Det kan også gjøres via "Min side", hvor du kan oppdatere dine medlemsopplysninger. Medlemmer som mister inntekt pga. permittering får fritak fra kontingent og forsikring i åtte uker.

6) Økonomiske bekymringer som følge av korona-krisen? 
LO og SpareBank 1 har lang tradisjon for å ta vare på medlemmene i vanskelige økonomiske situasjoner gjennom LOfavør. Les mer her.

Hva har du krav på?

Regjeringen og Stortinget gjør en rekke midlertidige endringer i permitteringsregler som følge av Corona-situasjonen. Som permittert vil du framover ha krav på.

  • 20 dager med dagpenger tilsvarende full lønn inntil 6G. G=Grunnbeløpet i folketrygden, og er i dag på 99 858 kroner. Tidligere ordninger med ventedager før mottak av dagpenger gjelder ikke nå. Arbeidsgiver dekker de to første dagene, mens staten dekker resten av perioden.
  • For å kunne ha rett til dagpenger under permittering må arbeidstiden være redusert med minst 40 prosent. Dette kravet var tidligere på 50 prosent arbeidstidsreduksjon.
  • Etter 20 dagers permittering skal du ha dekket 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, mens dagpengegrunnlaget over 3G dekkes med 62,4 prosent opp til 6G.

Regjeringen har også endret reglene slik at permitterte får dagpenger i påsken. Les mer her.

Lærlinger

Som lærling skal du skånes i det lengste fra permitteringer, men det kan skje hvis bedriften og tillitsvalgt ikke finner det mulig å gi tilfredsstillende opplæring.

  • En eventuell permittering er det tillitsvalgt og bedrift som blir enige om. Sjefen skal ikke gå direkte til deg.
  • Hvis du jobber en plass uten tariffavtale og er i fare for å bli permittert, tar du kontakt med din lokale fagforening eller distriktskontor.
  • Meld deg til NAV så raskt som mulig for å sikre at du får dagpenger. Det gjøres via NAV sine nettsider. Permitteringsvarselet fra din arbeidsgiver skal være skriftlig, og skal inneholde det NAV trenger av dokumentasjon for å behandle søknanden din. Les mer her.
  • Blir permitteringen din langvarig skal lærekontrakten din forlenges, slik at du får nok tid og opplæring til å kunne avlegge fagprøve.
  • Du har rett på dagpenger. En midlertidig ordning som regjeringen presenterte 3. mars gjelder både permitterte og andre lærlinger som mister lærlingplassen. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12.482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49.929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

Bedriften skal umiddelbart varsle opplæringskontoret hvis de sender permitteringsvarsel til en lærling.

Nå står vi sammen!

Corona-viruset har snudd opp ned på tilværelsen vår i løpet av veldig kort tid. Mange opplever utrygghet om dagen. Hvis du lurer på noe, ta kontakt med din tillitsvalgt, klubb, fagforening eller distriktskontor. Elev- og lærlingombudet i ditt fylke kan også benyttes når det gjelder spørsmål om lærlinger.

Her finner du kontaktinformasjon.

Som fagorganisert står du aldri alene!

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.