– Viktig gjennomslag for fagskolestudentene

Publisert: 22.04.20
(Endret: 07.03.22)

Onsdag åpnet regjeringen for at arbeidstakere, som går deltidsstudier, kan fortsette å studere og samtidig ha rett til dagpenger dersom de blir permitterte eller arbeidsledige.

– Dette var svært viktig for oss å få på plass. Vi har vært særlig bekymret for situasjonen til mange fagskolestudenter. De er ofte voksne folk med familier og gjeld som kombinerer høy stillingsprosent med høy studieprogresjon. Fram til i dag risikerte de å bli stående på bar bakke dersom de ble permittert. Dette er var helt urimelig, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.

Den nye midlertidige ordninga fra regjeringa innebærer at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav får utbetalt dagpenger som vanlig. Ordninga gjelder alle typer kurs og opplæring. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent.   

Før påske sendte EL og IT Forbundet, sammen med Nelfo, FLT og Oranisasjonen for norske fagskolestudenter, et brev til regjeringen og stortinget hvor vi argumenterte for at mange fagskolestudenter ikke ville møte kriteriene for å kunne kombinere dagpenger og studier. Det ble understreket at mange studenter derfor må velge mellom dagpenger eller å fortsette på studiene dersom de blir permittert.

Med den midlertidige ordninga vil det også vere mogleg for folk som frå før kombinerer jobb og utdanning å fortsette opplæringa sjølv om dei har mista jobben eller blir permitterte. Dette vil ikkje gå utover dagpengeutbetalinga deira, skriver Arbeids- og sosialdepartementet på sine nettsider. Den midlertidige ordningen varer fra 1. april til 1. september.

– Vi opplever at problemstillingen med fagskolestudenter er tatt på alvor av flere partier på Stortinget, hos både i posisjon og opposisjon, og vi er glade for den jobben som er lagt ned for å få en ordning på plass. Vi håper at situasjonen i arbeidsmarkedet har endret seg til det bedre innen 1. september, men har den ikke det skal vi arbeide for at ordningen forlenges,  sier Andersen i EL og IT Forbundet.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.