Corona-situasjonen: Dette gjør forbundet nå

Publisert: 27.03.20
(Endret: 07.03.22)

Norge befinner seg nå i en situasjon som påvirker de aller fleste av oss. Tiltakene som er satt inn i mot corona-viruset har betydelig konsekvenser for både norsk økonomi og måten vi lever livene våre.

Dette gjelder også våre medlemmer. Mens noen nå gjør en uvurderlig innsats i samfunnskritiske funksjoner, møter andre vanskelige og usikre situasjoner fordi bedriftene de arbeider i må permittere ansatte. Mange har fått varsel om permittering og antallet som blir permittert i våre bransjer øker.

Vi i forbundet arbeider nå hardt for å ivareta rettighetene til deg som medlem og for tiltak som kan begrense ledigheten.

Slik jobber vi for våre medlemmer: 

14 dagers varselsfrist ved permitteringer

Mange bedrifter har varslet permitteringer eller vurderer å sende ut varsel om det. Vi jobber for at reglene om varselsfrist, hvor hovedregel er 14 dagers varsel, blir fulgt. Her har våre tillitsvalgte lagt ned en kjempeinnsats, og mange permitteringer har blitt endret fra 2 til 14 dagers varsel.

Dagpenger til rett tid

NAV mottar en enorm mengde søknader om dagpenger, og har problemer betalte ut raskt nok. Vi har kontaktet våre arbeidsgivermotparter, og bedt dem oppfordret arbeidsgiverne i våre bransjer om å forskuttere dagpenger til sine permitterte ansatte. Vi har fått positive signaler fra flere av arbeidsgiverorganisasjonene, og på nettsidene til NHO og Energi Norge ligger det nå en oppfordring til de bedriftene som kan forskuttere, om å gjøre det.  Det vil bety at den som er permittert får pengene sine fra bedriften og til rett tid. NAV betaler tilbake til bedriften senere.  I tillegg tilbyr Sparebank1 på Østlandet og i Midt-Norge forskudd på dagpenger til kunder som blir permitterte.

26.mars vedtok forbundsstyret i EL og IT en uttalelse hvor vi krever at bedriftene som permitterer sine ansatte forskutterer hele lønnspliktperioden på 20 dager.

Informasjon om rettigheter

Stortinget har vedtatt flere tiltakspakker. Noen er rettet mot næringslivet, mens andre er rettet mot arbeidstakerne. Vi informerer medlemmene om hvilke rettigheter de har, og vi er tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Tiltakspakker for å unngå permitteringer

I tillegg jobber vi opp mot politikerne for at tiltakspakkene skal bli best mulig for våre medlemmer og bransjene de jobber i. Et av de konkrete tiltakene vi ber om er økt støtte til etter- og videreutdanning, slik at flere kan få tilbud om det framfor full permittering. Vi har også bedt om økte bevilgninger til Enova, slik at de kan doble støtteordningene til energitiltak i husholdninger. Det vil skape arbeid for flere av våre medlemmer.  Bak dette initiativet står til sammen 11 organisasjoner. I tillegg har vi bedt om en midlertidig fjerning av elavgiften for å avlaste strømkunder, både private og bedrifter som er i en vanskelig situasjon.

Nå står vi sammen!

Corona-viruset har snudd opp ned på tilværelsen vår i løpet av veldig kort tid. Mange opplever utrygghet om dagen. Hvis du lurer på noe, ta kontakt med din tillitsvalgt, klubb, fagforening eller distriktskontor. Elev- og lærlingombudet i ditt fylke kan også benyttes når det gjelder spørsmål om lærlinger.

Her finner du kontaktinformasjon. https://elogit.no/om-oss

Som fagorganisert står du aldri alene!

Se også vår samleside med informasjon om coronasituasjonen https://elogit.no/informasjon-om-coronasituasjonen

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.