Permitterte får rett til dagpenger i påsken

Publisert: 24.03.20
(Endret: 07.03.22)

Regjeringen har endret reglene slik at permitterte får dagpenger i påsken.

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger i jul- og påskehøytiden, men det er nå endret. Det betyr at dagpenger ved permittering utbetales som normalt, selv om det er høytid.

De permitterte trenger ikke foreta seg noe og skal fylle ut meldekort som vanlig. Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene. Les mer i pressemeldingen fra regjeringen.

Går du på Landsoverenskomsten for elektrofagene, så skal du få godtgjørelse for helligdagene i påsken. Det gjelder også om du er permittert (§ 12 Godtgjøring for helligdager og 1. og 17. mai). Grunnlaget for helligdagsgodtgjørelsen er den gjennomsnittlige timefortjenesten i bedriften basert på alle faste tillegg.

Usikker på hvilken tariffavtale du går på? Du finner ut av det på Min side.

Andre spørsmål

Jeg er permittert, men har avtalt å ha ferie i påsken. Hva skjer?
Ferie som var fastsatt før du fikk varselet om permittering, bør avvikles som avtalt. Feriedagene skal ikke telle som permitteringstid.

Ifølge Ferieloven kan arbeidsgiver avlyse eller endre din fastsatte ferie «dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedsfortreder». Arbeidsgiver plikter å drøfte dette før beslutningen fattes.

Hvis du ikke har avtalt fri i påsken, men fortsatt er permittert, bør arbeidsgiver og arbeidstaker sammen lage en avtale for når ferien skal avvikles under permittering.

Får jeg lønn for avtalt ferie?
Ferieloven gjelder også når du er permittert. Det betyr at ved avvikling av ferie har rett på feriepenger du tjente opp i løpet av fjoråret.

Vær i oppmerksom på at hvis du skal avvikle ferien din, så forlenges permitteringsperioden tilsvarende dette fraværet. Dagpengene som utbetales i permitteringen stopper i disse dagene.

Om du er permittert og mottar dagpenger, må du opplyse Nav om at du avvikler ferie i perioden.

LO-advokatene – spørsmål og svar om saklig grunn til permittering, karantene og varslingstid

Les mer her

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.