Corona: Midlertidige bestemmelser for pensjonister som deltar i kampen mot covid-19

Publisert: 19.03.20
(Endret: 07.03.22)

Det er inngått protokoll med Spekter om midlertidige endringer i pensjonsbestemmelser for ansatte med offentlig tjenestepensjon.

Avtalen omhandler tidsbegrenset unntak for avkorting i pensjon for personell i helsetjenesten og omhandler både beordret og frivillig tjeneste.

Partene er enige om at endringene gjelder alle som utfører tjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i helsetjenesten i forbindelse med covid-19 og er derfor ikke begrenset til helsepersonell.

– Med de mange helseansatte som nå er i karantene, er det behov for at også andre trår til. Pensjonister med offentlig tjenestepensjon som har ønsket å bidra, har risikert å bli straffet økonomisk. Dette bør være ryddet av veien med denne avtalen, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Les mer i protokollen.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.