Forbundsstyre

Default Featured Image

Regjeringen prioriterer riktig i krevende budsjett

Uttalelse fra forbundsstyret i EL og IT Forbundet 25. oktober 2022.

Støtter de streikende i Industri Energi

Det er vanskelig å forstå hvorfor arbeidsgiver har presset fram en streik, sier EL og IT Forbundet.

Ny retning satt – nå starter jobben

I likhet med flertallet av velgerne har EL og IT Forbundet en klar forventing til at de neste fire årene vil gi en ny politisk kurs for Norge. Vi er derfor skuffet over at det ikke lyktes å etablere en flertallsregjering utgått fra partiene på venstresiden. Vi mener likevel at Hurdalsplattformen utgjør et godt politisk […]

Vi trenger tempo i utbygging av nett!

Nett og infrastruktur er den største barrieren for å lykkes med et full-elektrisk samfunn. Skal vi lykkes med å nå klimamål og ny verdiskaping kreves det at vi tenker nytt. I årene fremover vil behovet for strøm øke kraftig. Både transportnæring og kraftintensiv industri vil etterspørre mer elektrisk kraft. Det er positivt at et regjeringsoppnevnt […]

EL og IT Forbundet krever at bedriftene forskutterer lønn for våre permitterte medlemmer!

Vår bekymring går til de av våre medlemmer som går en usikker fremtid i møte. Vi ser at mange bedrifter er tidlig ute med å permittere sine ansatte, og at mange av disse gjør det i strid med permitteringsregelverket i Hovedavtalen. Dette betyr at mange risikerer å stå uten sin vanlige lønnsinntekt på svært kort […]

Det må en opprydding til i strømmarkedet

De siste månedene har det vært offentlig søkelys på norske strømleverandører og måten de inngår avtaler og endrer betingelsene til sine kunder på. Forbrukerrådet har ved flere tilfeller kritisert  bransjen for å lure kundene sine systematisk gjennom blant annet skjulte prispåslag, ikke å oppgå varighet på kampanjetilbud og ved å flytte kunder til dyrere avtaler […]

Vi støtter norsk boikott av fotball-VM i Qatar 2022

Qatar burde aldri blitt tildelt fotball VM 2022. Det skjedde etter en korrumpert prosess i FIFA, og mesterskapet vil stå som et grelt eksempel på hvordan store internasjonale idrettsarrangement brukes av autoritære og eneveldige regimer til å «sportsvaske» menneskerettsbrudd og utnyttelse av mennesker. El og IT Forbundet mener at land hvor det foregår grov utnyttelse […]

El og IT Forbundet aksepterer ikke fagforeningsknusing

Uttalelse fra forbundsstyret i El og IT Forbundet.  Foto: Knut Viggen/Nettverk Det har i lengre tid pågått en konflikt mellom ledelsen og de ansatte i landets største heisbedrift, Schindler AS. I sommer ble både bedriften og klubben dømt av arbeidsretten for ulovlige aksjoner. Klubben ble dømt for å levere arbeidstimene på papir, og ikke på deres tildelte nettbrett. Bedriften […]

Statsbudsjett 2021: Vi trenger ikke et nytt år hvor forskjellene øker

Vedtatt av forbundsstyret 15.10.2020 Uttalelse fra styret i EL og IT Forbundet om regjeringens forslag til statsbudsjett 2021.  Samfunnet kjemper i dag mot to kriser samtidig – COVID-19 og klimakrisen. Hvordan vi håndterer denne kampen er avgjørende for framtiden til landet vårt og for livene til dagens unge og kommende generasjoner. Store økonomiske reserver, et […]

Framtiden for leverandørindustrien

Petroleumsnæringen og tilhørende leverandørindustri står for, og har stått for, mye av verdiskapningen i Norge siden 1970-tallet. I dagens situasjon med COVID-19 og lave oljepriser, rammes de titusenvis av arbeidsplassene som er i leverandørindustrien hardt. Disse arbeidsplassene er viktige å ivareta både på kort og lang sikt. Mange steder er bedrifter i leverandørindustrien også hjørnesteinsbedrifter […]

EL og IT Forbundet krever etterutdanning for permitterte arbeidstakere

Coronaviruset har snudd tilværelsen opp ned for oss alle. Ledigheten har steget raskt, og mange føler utrygghet for både egen økonomi og bedriften de jobber i. Mange bedrifter har varslet permitteringer og det forventes at flere må gjøre det samme. Dette gjelder også innen våre bransjer. Norge har en solid statsøkonomi. Det har gjort det […]

En framtidsretta og omfattende kompetansereform for alle

EL og IT Forbundet krever en omfattende kompetansereform i arbeidslivet. Målet er å opprettholde høy sysselsetting, sterkt partssamarbeid og at dagens og framtidas kompetansebehov dekkes. Det er avgjørende at staten bidrar med finansiering slik at alle arbeidstakere får muligheten til å delta. Kravene om mer effektivitet og kvalitet i offentlige og private virksomheter fører til […]