Det må en opprydding til i strømmarkedet

Publisert: 17.03.21
(Endret: 09.12.21)

De siste månedene har det vært offentlig søkelys på norske strømleverandører og måten de inngår avtaler og endrer betingelsene til sine kunder på. Forbrukerrådet har ved flere tilfeller kritisert  bransjen for å lure kundene sine systematisk gjennom blant annet skjulte prispåslag, ikke å oppgå varighet på kampanjetilbud og ved å flytte kunder til dyrere avtaler uten tilstrekkelig beskjed. I fjor høst ble 29 strømselskaper klaget inn til Forbrukertilsynet for å ha ulovlig avtaler med sine kunder.  Omtrent samtidig besluttet Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) at 10 strømleverandører måtte avvikle komplekse og lite etterprøvbare avtaler med sine kunder fordi de var ulovlige.

El og IT Forbundet støtter kravet om at det må en skikkelig opprydning til i markedet for strøm i Norge. Vi er positive til signalene fra bransjen selv om at de vil styrke informasjonen til kunden, og Energi Norges lansering av sertifiseringsordningen «Trygg Strømhandel».  Norske forbrukere skal ha mulighetene til informerte og veloverveide valg, også når de kjøper strøm. Dette må som minimum innebære at inngåtte avtaler holdes, at kundene får tilstrekkelig informasjon ved endrede betingelser, at det er enkelt for forbrukere å sammenligne betingelsene i de ulike avtalene og at det er klart for kunden hva han eller hun betaler for.  Aktører som selger strøm i Norge er ikke tjent med det dårlige omdømmet som dagens praksiser medfører. Vi er også bekymret for hvordan dette spiller over på omdømmet til kraftbransjen som helhet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.