EL og IT Forbundet krever etterutdanning for permitterte arbeidstakere

Publisert: 26.03.20
(Endret: 08.12.21)

Coronaviruset har snudd tilværelsen opp ned for oss alle. Ledigheten har steget raskt, og mange føler utrygghet for både egen økonomi og bedriften de jobber i. Mange bedrifter har varslet permitteringer og det forventes at flere må gjøre det samme. Dette gjelder også innen våre bransjer.

Norge har en solid statsøkonomi. Det har gjort det mulig for Stortinget å styrke arbeidstakernes rett til inntekt ved permittering og stengte barnehager og skoler. EL og IT Forbundet forventer at regjeringen, i tråd med Stortingets intensjon, sikrer alle permitterte lærlinger dagpenger på nivå med den lønnen de har som lærlinger. Dette må også gjelde lærlinger med inntekt på under 74 894 (0,75 G), som er minstekravet for å ha rett på dagpenger fra NAV for alminnelig ansatte.

Det er også vedtatt strakstiltak for å hjelpe bedrifter. Disse handler blant annet om lånegarantier, utsatt innbetaling av skatt og redusert merverdiavgift. I tillegg er støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring økt med 50 millioner. Regjeringen har varslet at den vil legge fram flere forslag før påske. Da må det komme treffsikre tiltak som øker aktiviteten i økonomien og som får permitterte raskt tilbake i arbeid.

Coronasituasjonen er en mulighet til å dekke kompetansemangel i arbeidslivet. Eksempler på kursbehov innen IKT kan for eksempel være knyttet til trygg håndtering av sensitiv data eller etiske problemstillinger knyttet til bruk av kunstig intelligens. Innen elektrofagene kan det for eksempel være bruk av droner i vedlikehold av kraftnettet eller installering av nye, smarte strømstyringssystemer.

Nå er tiden inne for å trappe opp innsatsen. Ansatte som blir permittert må få muligheten til å kombinere det med etter- og videreutdanning. Utdanningssektoren må bidra gjennom å legge til rette for nettbaserte tilbud. Vi forventer også at politikerne bidrar. Regjeringens varslede stortingsmelding om livslang læring må bli et viktig bidrag, men coronasituasjonen krever også tiltak som virker raskt.

EL og IT Forbundet krever at støtten til bedriftsintern opplæring styrkes ytterligere, utover det som er vedtatt. Som et midlertidig tiltak må også tilskuddsbegrensningen økes fra 70 til 80 prosent av virksomhetens kostnader knyttet til opplæringen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.