Støtter de streikende i Industri Energi

Mandag 15. august gikk 1422 Industri Energi-medlemmer ut i streik etter at meklingen i hovedoppgjøret ikke førte fram. Arbeidsgiver var ikke villig til å møte de ansatte på sine hovedkrav eller lønns- og arbeidsvilkårskrav.

– Det er uforståelig at arbeidsgivere i en industri, som går med historisk overskudd, viser så manglende forhandlingsvilje i møte med nøkterne krav. Arbeidsgiversiden bære hele ansvaret for at det nå er streik, sier Jan Olav Andersen, forbundsleder for EL og IT Forbundet.

Overenskomsten mellom Industri Energi og Norsk Industri er en minstelønnsavtale, noe som innebærer at det skal gjennomføres lokale forhandlinger etter at tariffavtalen er vedtatt.
Gjennom lang tid har de ansatte derimot blitt møtt med skinnforhandlinger lokalt, noe de ikke lengre er villige til å godta.

– Arbeidsgiver utviser enorm arroganse når de ber sine ansatte om å ta byrden i nedgangstider, men nekte å gi noe tilbake i oppgangstider. Vi stiller oss fjellstøtt bak de ansatte, og forventer at arbeidsgiver tar ansvar, forteller Andersen.