Forbundsstyre 2020

EL og IT Forbundet krever at bedriftene forskutterer lønn for våre permitterte medlemmer!

Vår bekymring går til de av våre medlemmer som går en usikker fremtid i møte. Vi ser at mange bedrifter er tidlig ute med å permittere sine ansatte, og at mange av disse gjør det i strid med permitteringsregelverket i Hovedavtalen. Dette betyr at mange risikerer å stå uten sin vanlige lønnsinntekt på svært kort […]

El og IT Forbundet aksepterer ikke fagforeningsknusing

Uttalelse fra forbundsstyret i El og IT Forbundet.  Foto: Knut Viggen/Nettverk Det har i lengre tid pågått en konflikt mellom ledelsen og de ansatte i landets største heisbedrift, Schindler AS. I sommer ble både bedriften og klubben dømt av arbeidsretten for ulovlige aksjoner. Klubben ble dømt for å levere arbeidstimene på papir, og ikke på deres tildelte nettbrett. Bedriften […]

Statsbudsjett 2021: Vi trenger ikke et nytt år hvor forskjellene øker

Vedtatt av forbundsstyret 15.10.2020 Uttalelse fra styret i EL og IT Forbundet om regjeringens forslag til statsbudsjett 2021.  Samfunnet kjemper i dag mot to kriser samtidig – COVID-19 og klimakrisen. Hvordan vi håndterer denne kampen er avgjørende for framtiden til landet vårt og for livene til dagens unge og kommende generasjoner. Store økonomiske reserver, et […]

Framtiden for leverandørindustrien

Petroleumsnæringen og tilhørende leverandørindustri står for, og har stått for, mye av verdiskapningen i Norge siden 1970-tallet. I dagens situasjon med COVID-19 og lave oljepriser, rammes de titusenvis av arbeidsplassene som er i leverandørindustrien hardt. Disse arbeidsplassene er viktige å ivareta både på kort og lang sikt. Mange steder er bedrifter i leverandørindustrien også hjørnesteinsbedrifter […]

EL og IT Forbundet krever etterutdanning for permitterte arbeidstakere

Coronaviruset har snudd tilværelsen opp ned for oss alle. Ledigheten har steget raskt, og mange føler utrygghet for både egen økonomi og bedriften de jobber i. Mange bedrifter har varslet permitteringer og det forventes at flere må gjøre det samme. Dette gjelder også innen våre bransjer. Norge har en solid statsøkonomi. Det har gjort det […]