Framtiden for leverandørindustrien

Publisert: 26.05.20
(Endret: 09.12.21)

Petroleumsnæringen og tilhørende leverandørindustri står for, og har stått for, mye av verdiskapningen i Norge siden 1970-tallet. I dagens situasjon med COVID-19 og lave oljepriser, rammes de titusenvis av arbeidsplassene som er i leverandørindustrien hardt. Disse arbeidsplassene er viktige å ivareta både på kort og lang sikt. Mange steder er bedrifter i leverandørindustrien også hjørnesteinsbedrifter som skaper store ringvirkninger i form av arbeidsplasser hos underleverandører og tjenesteleverandører. I tillegg er arbeidsplassene, kapitalen og kompetansen i disse bedriftene avgjørende for å klare å omstille Norge i en klimavennlig retning.   En videreutvikling og omstilling av leverandørindustrien vil være et nødvendig bidrag til en grønn norsk fremtid.

I Stortinget behandles nå redningspakken som regjeringen har foreslått for petroleumsnæringen, og finanskomiteen skal komme med sin innstilling 4. juni.  El og IT Forbundet ber finanskomiteen om å bli enige om kraftfulle tiltak som sikrer kompetansen og sysselsettingen i leverandørindustrien.

EL og IT Forbundet mener at en redningspakke må innrettes slik at det stilles krav til næringen om å sikre sysselsetting og kompetanse samt bidra til nødvendig omstilling. Videre må det stilles krav om:

  • Begrensning på utbytte og at pengene ikke skal brukes på å nedbetale gammel gjeld.
  • Redningspakken må skape arbeidsplasser i hele landet.
  • Krav om faste ansettelser og lærlinger.
  • At det stimuleres til igangsetting av konkrete prosjekt som karbonfangst og lagring, offshore vind, elektrifisering av kystflåten.

Leverandørindustrien skal spille en viktig rolle fremtidens arbeids og næringsliv. Da må den sikres nødvendig hjelp til å komme gjennom den vanskelige situasjonen den er i nå.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.