EL og IT Forbundet krever at bedriftene forskutterer lønn for våre permitterte medlemmer!

Publisert: 26.03.21
(Endret: 08.12.21)

Vår bekymring går til de av våre medlemmer som går en usikker fremtid i møte. Vi ser at mange bedrifter er tidlig ute med å permittere sine ansatte, og at mange av disse gjør det i strid med permitteringsregelverket i Hovedavtalen. Dette betyr at mange risikerer å stå uten sin vanlige lønnsinntekt på svært kort varsel. Selv om vi er oppe i en uvanlig situasjon er det på sin plass å minne om at våre tariffavtaler fortsatt gjelder. Vi vil derfor følge opp disse sakene i tida framover, i samarbeid med våre lokale tillitsvalgte og medlemmer i hele landet.

Det uroer oss sterkt når NAV signaliserer at de kanskje ikke vil være i stand til å utbetale sin del av lønnspliktdagene eller dagpenger før nærmere sommeren. Den som blir permittert til påske, vil da stå helt uten inntekt i april og mai. Vi krever derfor at bedriftene som permitterer sine ansatte forskutterer hele lønnspliktperioden på 20 dager. Dette er i tråd med oppfordringen som nylig kom fra arbeidsminister Isaksen, som garanterte at alle bedriftene som avlaster NAV på denne måten vil få refundert sine utlegg.

Bedriftene må nå ivareta sine ansatte så godt som overhodet mulig – det vil lønne seg den dagen coronakrisen er over!

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.