El og IT Forbundet aksepterer ikke fagforeningsknusing

Publisert: 04.12.20
(Endret: 09.12.21)

Foto: Knut Viggen/Nettverk

Uttalelse fra forbundsstyret i El og IT Forbundet. 

Det har i lengre tid pågått en konflikt mellom ledelsen og de ansatte i landets største heisbedrift, Schindler AS. I sommer ble både bedriften og klubben dømt av arbeidsretten for ulovlige aksjoner. Klubben ble dømt for å levere arbeidstimene på papir, og ikke på deres tildelte nettbrett. Bedriften ble dømt for å ikke utbetale lønn for utført arbeid.

Da dommen falt i juli fortsatte konflikten. Tillitsvalgte har blitt kalt inn på teppet for å svare ut frustrasjonen til de ansatte flere ganger. Få timer etter domsavsigelsen ga bedriften uttrykk for at det ville kunne få konsekvenser for de tillitsvalgtes ansettelsesforhold. I stedet for å forsøke dialog med de ansatte, velger ledelsen å bruke frykt for å få ro i rekkene. Slik bruk av frykt for å kue sine ansatte tar El og It Forbundet sterk avstand fra.

I høst har konflikten eskalert kraftig ved at bedriften går til direkte angrep på de tillitsvalgtes ansettelsesforhold. Først ble klubbleder i FLT oppsagt, deretter ble klubbleder i EL og IT klubben gitt avskjed med øyeblikkelig virkning. Dette  aksepterer vi ikke. Konfliktløsning som går ut på å sparke ut tillitsvalgte på dagen hører ikke hjemme i Norge i 2020.

El og IT Forbundet krever at Schindler trekker oppsigelsene og avskjedene av de tillitsvalgte!

 

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.