Ny retning satt – nå starter jobben

Publisert: 25.10.21
(Endret: 14.12.21)

I likhet med flertallet av velgerne har EL og IT Forbundet en klar forventing til at de neste fire årene vil gi en ny politisk kurs for Norge. Vi er derfor skuffet over at det ikke lyktes å etablere en flertallsregjering utgått fra partiene på venstresiden.

Vi mener likevel at Hurdalsplattformen utgjør et godt politisk utgangspunkt for de neste fire årene. Her har Arbeiderpartiet og Senterpartiet samlet seg om en rekke gode mål og ambisjoner på flere områder som angår våre medlemmer. Plattformen gir grunn til å forvente seg et løft i arbeidslivspolitikken med konkrete tiltak for flere hele stillinger, sterkere arbeidstakerrettigheter, høyere organisering, mer bruk av lærlinger, mer seriøsitet og en utvidet rolle og innflytelse for fagbevegelsen og trepartssamarbeidet.

Samtidig er det svakt og overraskende at regjeringen ikke er tøffere mot bemanningsbransjen. Denne bransjen er en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen og har fått mange nok sjanser til å tilpasse seg et seriøst arbeidsliv – da blir det for dårlig å starte nok et lovarbeid for å se på mulighetene for å begrense bransjen. Utredninger har vi hatt nok av – nå krever vi handling, i første omgang krever vi at regjeringen tar i bruk forskriftsadgangen i Arbeidsmiljøloven § 14-12 pkt 5, og forbyr innleie fra bemanningsbyråer innen elektro- og byggebransjen i Oslofjord-området.

Arbeidslivskriminalitet har fått bre om seg med forrige regjering. Nå må den nye regjeringen vise i praksis at de ønsker et seriøst arbeidsliv og vise seg villig til ta alle de grep som er nødvendige for å sørge for å stanse de som driver arbeidslivskriminalitet . Sjansene for å bli tatt må øke kraftig og straffene må bli så avskrekkende at det har effekt. For å få til dette må tilsynene styrkes, ikke bare med penger og ressurser, men med fullmakter til å slå ned på lovbrudd. Tilsynsmyndighetene må i større grad også få anledning til dele informasjon mellom seg slik at kriminelle ikke kan gjemme seg.

Det haster med å få plass drastiske kutt i klimagassutslippene i Norge. På kort tid skal fossil energibruk erstattes av fornybar energi. Dette må skje samtidig som vi etablerer nye grønne næringer, på skuldrene av eksisterende næringer, som kan danne grunnlag for framtidig eksport og et fortsatt høyt velferdsnivå. Til denne omstillingen vil vi trenge mye fornybar kraft, og vi trenger et kraftnett som sørger for at vi har nok kraft til rett tid. På dette området setter Hurdalsplattformen en tydelig retning, og satsinger på både kraftnett, havvind og vannkraft er bra og nødvendig. Det er også bra at denne regjeringen vil sikre felleskapet en sentral rolle i den grønne omstillingen gjennom en aktiv og strategisk bruk av offentlig eierskap.

Imidlertid legger regjeringen lista høyt når de sier det framover skal være nok kraft til ny- og eksisterende industri på fastlandet, på samme tid som kraftoverskuddet opprettholdes. Med en slik målsetting bør tiden for utredninger og energikommisjoner være forbi. Nå handler det om å bygge ny fornybar kraft. Vi er også positive at regjeringen vil få på plass et helhetlig og harmonisert regelverk for omsetning av strøm.

En utdanningspolitikk med mål om å løfte yrkesfagene og muligheter til etter- og videreutdanning er noe vi støtter, og det er bra at regjeringen vil gjøre høyhastighets internett til en rettighet for alle på lik linje med strøm.

Når den nye politikken nå skal realiseres og videreutvikles må den nye mindretallsregjeringen skape flertall i Stortinget. Den første muligheten er statsbudsjettet for 2022. Her er det solid rom forbedring – og en reversering av de borgerliges kutt i arbeidsmarkedstiltak og viktige etater er det som bør stå øverst på lista. Støtte til dette vil regjeringen kunne få på venstresiden i norsk politikk og vi både krever og forventer at det også er her regjeringen søker støtte for alle sakene de neste fire årene. Noe annet vil ikke være å ta velgernes tydelige melding på alvor: – Norge trenger en ny politisk kurs. Nå er retningen satt og arbeidet kan starte. Lykke til!

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.