Internasjonal solidaritet og samarbeid

Fagbevegelsen er en bevegelse for fred, rettferdighet og sosial velferd – ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.

Fagbevegelsen er en bevegelse for fred, rettferdighet og sosial velferd – ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Vi lever i en urettferdig verden hvor mange opplever krig, undertrykking, sult og arbeidsløshet. Millioner av mennesker drives på flukt. Fagforeningsaktivister utsettes for vold og forfølgelse i mange land. Det dominerende økonomiske systemet prioriterer fortjeneste for de få, framfor å dekke menneskelige behov for de mange.

I flere land angripes kvinnerettigheter, LHBTQ-rettigheter og menneskerettigheter, og samfunnet dreies i en mer autoritær retning. Dette er en farlig utvikling som må møtes med motstand. De siste åra har konsekvensene av klimaendringer, pandemi, krig og trykket fra globaliseringen forverret livsvilkårene for mange arbeidere og svekket fagbevegelsen internasjonalt. Nedleggelse av arbeidsplasser, økt arbeidsintensitet, løsere tilknytning til arbeidslivet, kutt i pensjoner og sosial velferd rammer arbeidere verden over.

Fagbevegelsen er verdens sterkeste bevegelse og kan endre dette gjennom alliansebygging, mobilisering og kamp.

Hovedmål:

 • Arbeide for fred og nedrusting.
 • Protestere mot norsk deltakelse i internasjonale militære aksjoner som ikke baserer seg på FN-resolusjoner eller er hjemlet i FN-pakten.
 • Støtte arbeidet for innføring av skatt på handel med kapital og verdipapirer.
 • Handelsavtaler må ha klausuler om faglige rettigheter, må ikke svekke det nasjonale demokratiet og skal ikke kreve ytterligere privatisering av offentlige tjenester.
 • Støtte arbeidere verden over i kampen for faglige og demokratiske rettigheter.
 • Arbeide for å få opprettet globale avtaler for å sikre faglige rettigheter.
 • Arbeide for at Norge også i framtida skal stå utenfor EU.
 • Styrke samarbeidet med europeisk fagbevegelse.
 • En verdig asyl- og flyktningpolitikk må minimum være i samsvar med rådene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
 • Samarbeidet med Norsk Folkehjelp skal utvikles og forsterkes.
 • Gjensidig støtte, moralsk og økonomisk og gjennom sympatiaksjoner innen samme konsern eller bransje over landegrensene, er nødvendig for å styrke den internasjonale solidariteten.
 • Støtte det palestinske folk og fagbevegelse.
 • Arbeide for boikott av Israel og at LO bryter samarbeidet med Histadrut.
 • Samarbeide med internasjonal fagbevegelse om aktiviteter for å bekjempe anti-feminisme, rasisme og fascisme.

Relevante høringer og uttalelser

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.