Internasjonal solidaritet og samarbeid

Fagbevegelsen er en bevegelse for fred, rettferdighet og sosial velferd – ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.

Fagbevegelsen er en bevegelse for fred, rettferdighet og sosial velferd – ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Vi lever i en urettferdig verden hvor mange opplever krig, undertrykking, sult og arbeidsløshet. Millioner av mennesker drives på flukt. Fagforeningsaktivister utsettes for vold og forfølgelse i mange land. Det dominerende økonomiske systemet prioriterer fortjeneste for de få, framfor å dekke menneskelige behov for de mange.

I flere land angripes kvinnerettigheter, LHBTQ-rettigheter og menneskerettigheter, og samfunnet dreies i en mer autoritær retning. Dette er en farlig utvikling som må møtes med motstand. De siste åra har konsekvensene av klimaendringer, pandemi, krig og trykket fra globaliseringen forverret livsvilkårene for mange arbeidere og svekket fagbevegelsen internasjonalt. Nedleggelse av arbeidsplasser, økt arbeidsintensitet, løsere tilknytning til arbeidslivet, kutt i pensjoner og sosial velferd rammer arbeidere verden over.

Fagbevegelsen er verdens sterkeste bevegelse og kan endre dette gjennom alliansebygging, mobilisering og kamp.

Hovedmål: