FriFagbevegelse med nyheter om norsk arbeidsliv på polsk, litauisk og engelsk

Leder ny satsning: Tore Ryssdalsnes, ansvarlig redaktør for FriFagbevegelse, og Leni Aurora Brækhus, journalist i FriFagbevegelse. (Foto: Martin Guttormsen Slørdal/LO Media)– Dette er både viktig og nyskapende, sier Tore Ryssdalsnes, ansvarlig redaktør for FriFagbevegelse.

Nå kan utenlandske arbeidere lese artikler på polsk, litauisk og engelsk på FriFagbevegelse.no. I nettavisas nye satsing «FriFagbevegelse for foreign workers» oversettes nyhetsartikler og reportasjer om norsk arbeidsliv, så journalistikken blir tilgjengelig for arbeidsfolk som ikke leser norsk. 

Polakker og litauere er de klart største gruppene av innvandrere i Norge. Av 800.000 innvandrere bosatt i Norge, er om lag 100.000 polske og 48.000 litauiske. I tillegg er det vanligvis 50.000-60.000 pendlere fra Øst-Europa på jobb i Norge. Likevel finnes det lite informasjon om norsk arbeidsliv tilgjengelig på disse språkene.

– Arbeidsinnvandrere er en veldig stor gruppe i norsk arbeidsliv som ingen egentlig kommuniserer med. Noen av dem blir utnytta, noen blir underbetalt og noen får det de har krav på. Felles er at de har et stort informasjonsbehov. Vi vil fylle noe av det behovet, sier Tore Ryssdalsnes, som er ansvarlig redaktør for FriFagbevegelse.

Alle de oversatte sakene samles på nettsiden frifagbevegelse.no/foreign-workers

Nybrottsarbeid

Ingen norske medier har tidligere forsøkt å nå disse innvandrergruppene med journalistikk på denne måten. LO Media har fått flere forespørsler fra LO og fra tillitsvalgte i LO-forbund om det er mulig å nå arbeidsinnvandrere med journalistikken på FriFagbevegelse. Nå sjøsettes satsingen, og håpet er at flere gjennom dette skal få informasjon om hvilke rettigheter og betingelser som gjelder i Norge.

– Dette arbeidet er både viktig og nyskapende, sier Ryssdalsnes. 

– Vi håper virkelig at dette skal være et viktig bidrag til å bedre arbeidsforholdene for en del utenlandske arbeidere i Norge.

– Viktig i kampen mot arbeidslivskriminalitet

LO-sekretær Trude Tinnlund har ansvaret for arbeidslivskriminalitet i LOs ledelse.

– Vi er veldig glade for at Frifagbevegelse setter i gang dette viktige arbeidet. Det er et enormt udekket behov for informasjon om spillereglene i det norske arbeidslivet på utenlandske arbeidstakeres eget språk, sier Tinnlund.

– Dette er en sårbar gruppe som langt oftere utsettes for svindel og feilinformasjon enn andre. Å nå ut til denne gruppa er viktig i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, fortsetter hun. 

I sosiale medier

FriFagbevegelse satser først og fremst på å nå fram til arbeidstakere fra andre land via grupper i sosiale medier. 

– Det er gøy når vi klarer å få flere tusen til å lese en artikkel skrevet på et språk ingen i redaksjonen forstår, sier journalist Leni Aurora Brækhus som har ansvar for prosjektet i redaksjonen. 

Artiklene på polsk finner du her: Wiadomosci po polsku

Artiklene på litauisk finner du her: Naujienos lietuviu kalba

Artiklene på engelsk finner du her: News in English