EL og IT på EPSU-kongressen

Denne uka har den europeiske internasjonalen for forbund innenfor offentlig sektor, EPSU, kongress i den rumenske hovedstaden Bucuresti. 

EL og IT Forbundet er tilmeldt med sine medlemmer innen Energi, helse, stat og kommune. 

Kongressen holdes hvert 5.år og velger sin ledelse og styre og peker ut målene for den neste perioden. I perioden som har vært har de ulike komiteene hatt fokus på rettferdig omstilling, rett til energi, opprettelsen av læreplasser, og fagbevegelsens mulighet til å påvirke EU-politikk på området. EL og IT Forbundet har et strukturelt samarbeid med de andre nordiske landa inn mot EPSUs komiteer, og dette fungerer godt. 

Kongressen holdes i et litt spesielt bygg. Det såkalte «Folkets Hus» i Bucuresti er et massivt betong- og marmorpalass påbegynt av den avdøde diktatoren Nicolae Ceaucescu. Av administrative bygninger i verden er det bare Pentagon i Washington som er større. Bygget huser i dag begge kamrene til det rumenske Parlamentet, samt flere muséer og et konferansesenter. 

Våre representanter på kongressen er  Therese Lekven fra Forbundsstyret og forhandlingsleder Bjørn Fornes som delegater og forbundssekretær Fred Løvli som observatør