EL og IT og Norsk Folkehjelp fornyet avtale om Honduras

Publisert: 26.04.19
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet viderefører støtten til Norsk Folkehjelps arbeid i Honduras.

Den nye avtalen gjelder for fire år, og er i store trekk den samme som den forrige. Støtte beløpet øks fra 500.000 til 700.000 kroner.

Folket i Honduras trenger støtten

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp har vært engasjert med arbeid i Honduras siden 1985 og støtter i alt syv partnerorganisasjoner i landet.

Disse organisasjonene kjemper blant annet for miljø- og menneskerettigheter, kvinners rettigheter og ikke minst ytringsfrihet. Organisasjoner Norsk Folkehjelp samarbeider med har de siste månedene vært utsatt for både drap, fengslinger og trusler.

Honduras er et av verdens farligste land for menneskerettighetsforkjempere. Fra myndighetenes side brukes arrestordrer og fengsling som virkemiddel mot organisasjoner i opposisjon, men den største trusselen kommer like ofte fra private interesser og væpnede grupper knyttet til disse. Særlig gjelder dette organisasjoner som kjemper for å forsvare sine lokale miljøer og urfolksrettigheter mot private gruve- og vannkraftprosjekter og der det ofte dreier seg om store penger.

EL og IT er en “game-changer”

Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, sier til Nettverk at det tradisjonelt har vært lite oppmerksomhet rundt Honduras i Norge. Gjennom samarbeidet med EL og IT Forbundet har landet imidlertid blitt løftet mer fram og fått større synlighet, både gjennom media og engasjement fra ledende tillitsvalgte i forbundet.

– Dere har vært med som “game-changere” og vi er veldig glade for at dere også blir med oss videre. Takket være blant annet innsatsen til EL og IT Forbundet er det nå adskillig flere rundt om i Norge som vet noe om Honduras. Dere synligjør at norsk fagbevegelses ressurser handler om mer enn overskrifter, sier Westhrin til Nettverk.

Les mer om saken i Nettverk.

 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.