Digital 8. mars.

Publisert: 04.03.21

Den internasjonale kvinnedagen skal markeres, men denne gangen digitalt som følger av korona-pandemien. 
Det blir nok uvant for mange, men det betyr også at du kan få med deg enda flere arrangementer fra hvor du vil!

Her finner du noen av arrangementene du kan få med deg på denne viktige dagen.

Kl 09.00 – 11:00: Norsk Folkehjelps digitale 8.mars markering «Kvinner forandrer verden».
Tradisjonen tro markerer Norsk Folkehjelp kvinnedagen med temaet «Kvinner forandrer verden», i år sett i lys av Covid-19. 
Under årets markering feirer de også at «Kvinner Kan»-programmet har 20-årsjubileum.

Programmet består av fagpersoner, partnerorganisasjoner og enkeltpersoner som driver kvinnekamp både internasjonalt og her hjemme:

 • Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid med partnerorganisasjoner og mineryddingsprogrammer.
  Association Najdeh (AN) og organisasjonen KAFA i Libanon.
 • «Skyggepandemien alle reagerer på, men få gjør noe med»
  Gro Lindstad, daglig leder i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (Fokus)
 • Kunstnerisk innslag
  Asha Abdullahi, Slampoet
 • «20 års jubileum for Kvinner Kan-programmet»
  Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
 • «Sammenheng mellom ulike sosiale kategorier og hvordan de påvirker personers leve- og livsvilkår»
  Leder – Thea Tveter Lysvik, 1. nestleder – Ammal A. Haj, 2. nestleder – Ivi-Emilie Panayiotou, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom 
 • «Kvinners situasjon i Palestina»
   Rahil Al-Daraji, leder av Norsk Folkehjelps palestinanettverk og NF Kongsvinger

Du må registrere deg for å få tilsendt lenke til arrangementet.
Påmeldingslink: https://app.livestorm.co/norsk-folkehjelp/digital-markering-av-8-mars-kvinner-forandrer-verden-kl-0900-1100?type=detailed

Kl 12.00 – 13:30: LOs digital kvinnedagsmarkering: Pandemi, kvinnejobber og bedre vern mot voldtekt!
I koronapandemien har typiske kvinnejobber stått i frontlinjen. Det gjelder blant annet i helse- og omsorg, varehandelen og det viktige renholdet. Gjør pandemien at disse yrkene verdsettes bedre? Hvilken politikk trengs for å gi bedre lønns og arbeidsvilkår i typiske kvinneyrker som pandemien har vist viktigheten av?

Vold og overgrep mot kvinner er en global pandemi. Selv i likestilte Norge, opplever om lag en av ti kvinner voldtekt i løpet av livet. Men få anmelder, og enda færre av de som anmeldes blir stilt for retten og dømt. I både Sverige og Danmark har fagforeninger og kvinnebevegelsen engasjert seg i kampen for skjerpinger av loven, såkalt samtykkelov. Bør også den norske loven endres for å styrke vernet mot voldtekt, og i tilfelle, hvordan?

Arbeiderpartiet og LO inviterer til et felles arrangement, der disse to temaene er på dagsorden. 

Les mer her: https://www.lo.no/kalender/8.-mars-2021/

Kl 14.00 – 14:45: Fafo-webinaret «Litt av hvert om likestilling»
I anledning kvinnedagen har Fafo plukket ut et knippe sentrale forskningsområder fra deres portefølje og utfordret sine forskere til å anvende et kjønnsperspektiv på denne.
Stikkordene er: 

 • Likelønn og arbeidsledighet
 • Yrkesdeltakelse blant innvandrerkvinner
 • Korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
 • Likestilling i Kina

Mer informasjon finner du her: https://fafo.no/arrangementer/item/fafo-8-mars-litt-av-hvert-om-likestilling

Kl 18.00 – 20:00: 8. marskomiteen i Oslo: Digital markering
Det blir appeller og kulturinnslag fra:
Begard Reza
Idun Moe Hammersmork
Katrine Mital
Stine Westrum

Kulturinnslag: 
Akerselva kvinnekor
Sykepleierforbundets trommekorps
Aina Helgeland Davidsen (saxofonist) med Monica Tomescu-Rohde (pianist)

Konferansier: 
Iselin Shumba

Les mer her: https://www.facebook.com/events/733529830594735

 

 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.