Digital 8. mars.

- innholdet kan være utdatert

Den internasjonale kvinnedagen skal markeres, men denne gangen digitalt som følger av korona-pandemien. 

Det blir nok uvant for mange, men det betyr også at du kan få med deg enda flere arrangementer fra hvor du vil!


Her finner du noen av arrangementene du kan få med deg på denne viktige dagen.

Kl 09.00 – 11:00: Norsk Folkehjelps digitale 8.mars markering «Kvinner forandrer verden».

Tradisjonen tro markerer Norsk Folkehjelp kvinnedagen med temaet «Kvinner forandrer verden», i år sett i lys av Covid-19. 

Under årets markering feirer de også at «Kvinner Kan»-programmet har 20-årsjubileum.

Programmet består av fagpersoner, partnerorganisasjoner og enkeltpersoner som driver kvinnekamp både internasjonalt og her hjemme:Du må registrere deg for å få tilsendt lenke til arrangementet.

Påmeldingslink: https://app.livestorm.co/norsk-folkehjelp/digital-markering-av-8-mars-kvinner-forandrer-verden-kl-0900-1100?type=detailed

Kl 12.00 – 13:30: LOs digital kvinnedagsmarkering: Pandemi, kvinnejobber og bedre vern mot voldtekt!

I koronapandemien har typiske kvinnejobber stått i frontlinjen. Det gjelder blant annet i helse- og omsorg, varehandelen og det viktige renholdet. Gjør pandemien at disse yrkene verdsettes bedre? Hvilken politikk trengs for å gi bedre lønns og arbeidsvilkår i typiske kvinneyrker som pandemien har vist viktigheten av?

Vold og overgrep mot kvinner er en global pandemi. Selv i likestilte Norge, opplever om lag en av ti kvinner voldtekt i løpet av livet. Men få anmelder, og enda færre av de som anmeldes blir stilt for retten og dømt. I både Sverige og Danmark har fagforeninger og kvinnebevegelsen engasjert seg i kampen for skjerpinger av loven, såkalt samtykkelov. Bør også den norske loven endres for å styrke vernet mot voldtekt, og i tilfelle, hvordan?

Arbeiderpartiet og LO inviterer til et felles arrangement, der disse to temaene er på dagsorden. 

Les mer her: https://www.lo.no/kalender/8.-mars-2021/

Kl 14.00 – 14:45: Fafo-webinaret «Litt av hvert om likestilling»

I anledning kvinnedagen har Fafo plukket ut et knippe sentrale forskningsområder fra deres portefølje og utfordret sine forskere til å anvende et kjønnsperspektiv på denne.

Stikkordene er: Mer informasjon finner du her: https://fafo.no/arrangementer/item/fafo-8-mars-litt-av-hvert-om-likestilling

Kl 18.00 – 20:00: 8. marskomiteen i Oslo: Digital markering

Det blir appeller og kulturinnslag fra:

Begard Reza

Idun Moe Hammersmork

Katrine Mital

Stine WestrumKulturinnslag: 

Akerselva kvinnekor

Sykepleierforbundets trommekorps

Aina Helgeland Davidsen (saxofonist) med Monica Tomescu-Rohde (pianist)

Konferansier: 

Iselin Shumba

Les mer her: https://www.facebook.com/events/733529830594735